Lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok została już skompletowana. Łącznie zgłoszono 123 propozycje.

Jutro (czwartek) komisja ds. RBO przystąpi do ich oceny formalnej i, jak uczy doświadczenie, część z nich odrzuci, a w części zaproponuje wnioskodawcom modyfikacje, które umożliwią ich zaakceptowanie lub pozwolą urealnić spodziewane koszty. Po zakończeniu prac komisji zostanie ogłoszona ostateczna lista wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Rozpocznie się ono 10 i potrwa do 31 maja.

Przypomnę, że propozycje zostały podzielone na 3 kategorie i w każdej z nich każdy głosujący może wskazać jedną z nich.

Kategoria I (37 wniosków) – to ogólnomiejskie zadania inwestycyjne, których wartość nie może przekraczać 1,5 mln złotych, a łącznie przeznaczamy na nie 4,5 mln zł.

Kategoria II (46 wniosków) – to zadania osiedlowe o wartości nie przekraczającej 150 tys zł. Na jednym osiedlu może być realizowane jedno zadanie (chyba że osiedle będzie najbardziej aktywne). Ponieważ jednak łączna kwota na te zadania wynosi 2,5 mln zł, to finansowanie z tej kategorii otrzymają tylko te kolejne zadania, które uzyskają najwięcej głosów w skali miasta. Ponadto dofinansowanie otrzyma projekt z osiedla najbardziej aktywnego podczas głosowania.

Kategoria III (40 wniosków) – zadania ogólnomiejskie ze sfery społeczno-kulturalnej, zwane też „miękkimi”. Tutaj jedno zadanie nie może kosztować więcej niż 100 tys. zł, a łączna kwota, jaka jest do rozdysponowania wynosi 500 tys. zł.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama