Reklama

Lista wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok została już skompletowana. Łącznie zgłoszono 123 propozycje.

Jutro (czwartek) komisja ds. RBO przystąpi do ich oceny formalnej i, jak uczy doświadczenie, część z nich odrzuci, a w części zaproponuje wnioskodawcom modyfikacje, które umożliwią ich zaakceptowanie lub pozwolą urealnić spodziewane koszty. Po zakończeniu prac komisji zostanie ogłoszona ostateczna lista wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Rozpocznie się ono 10 i potrwa do 31 maja.

Przypomnę, że propozycje zostały podzielone na 3 kategorie i w każdej z nich każdy głosujący może wskazać jedną z nich.

Kategoria I (37 wniosków) – to ogólnomiejskie zadania inwestycyjne, których wartość nie może przekraczać 1,5 mln złotych, a łącznie przeznaczamy na nie 4,5 mln zł.

Kategoria II (46 wniosków) – to zadania osiedlowe o wartości nie przekraczającej 150 tys zł. Na jednym osiedlu może być realizowane jedno zadanie (chyba że osiedle będzie najbardziej aktywne). Ponieważ jednak łączna kwota na te zadania wynosi 2,5 mln zł, to finansowanie z tej kategorii otrzymają tylko te kolejne zadania, które uzyskają najwięcej głosów w skali miasta. Ponadto dofinansowanie otrzyma projekt z osiedla najbardziej aktywnego podczas głosowania.

Kategoria III (40 wniosków) – zadania ogólnomiejskie ze sfery społeczno-kulturalnej, zwane też „miękkimi”. Tutaj jedno zadanie nie może kosztować więcej niż 100 tys. zł, a łączna kwota, jaka jest do rozdysponowania wynosi 500 tys. zł.

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

3 KOMENTARZE

  1. RBO 2017- grupy zadań

    – szkolne boiska sportowe, remonty szkół, oferty edukacyjne szkół (kat 1) na 37 projektów wnioskowało: 13 rad osiedli + prywatne rady
    – chodniki, parkingi, place zabaw (kat.2) na 46 projektów wnioskowało: 21 rad osiedli
    – festiwale, imprezy osiedlowe (kat. 3) na 40 projektów wnioskowało: 15 rad osiedli

  2. Ogólnie budżet obywatelski w 2017 zdominowały rady osiedla, szkoły, oraz kilku radnych zgłosiło swoje projekty. Mała w stosunku do reszty liczba projektów zgłoszonych przez zwykłych obywateli, którzy mają również nikłe szanse w rywalizacji z dużymi zorganizowanymi organizacjami miejskimi. Szkoły ,oraz rady osiedli zgłaszały głównie projekty dotyczące budowy lokalnych boisk sportowych do kategorii ogólnomiejskiej, są to projekty które powinny być zgłoszone w kategorii II. Zwykli mieszkańcy niebędący uczniami danej szkoły mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z nich. Szkoły są również zamykane na weekendy, a większość obecnych boisk miejskich świeci pustkami – mamy nadzieję że przy realizacji tych zadań to się zmieni. Niektóre rady osiedla zgłaszały projekty osiedlowe jako prywatne osoby. Celem budżetu obywatelskiego jest zrealizować jak najwięcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom, a nie urzędnikom.

  3. Może pierdoły typu „XV Jubileuszowy koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2017” kościół zasponsoruje?, a nie za pieniądze podatnika owieczki do zagrody zaganiać. Mało wam?

Comments are closed.