Zdjęcie: Urszula Chrobak / Rzeszów News
Reklama

Prezydent RP Andrzej Duda powołał Władysława Ortyla (PiS), marszałka podkarpackiego, do Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

List, w którym poinformowano o zarządzeniu prezydenta RP o powołaniu Ortyla do Kapituły, podpisała Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Władysław Ortyl znalazł się w Kapitule Odrodzenia Polski obok takich osób jak Piotr Andrzejewski, Ewa Dałkowska, Krystyna Iglicka-Okólska, Wiesław Johann, Mieczysław Ryba i Krzysztof Szwagrzyk. Przewodniczącym Kapituły jest z racji pełnionej funkcji prezydent RP Andrzej Duda.

Wszyscy zostali powołani na 5-letnią kadencję. Do kompetencji Kapituły należy m.in. opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie orderu oraz występowanie z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia.

Władysław Ortyl podczas ubiegłorocznego Święta Niepodległości z rąk Andrzej Dudy odebrał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. To drugie pod względem precedencji odznaczenie po Orderze Orła Białego.

Order Odrodzenia Polski – ustanowiony w 1921 r. – nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Oprócz uzupełnienia Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, prezydent Andrzej Duda uzupełnił również skład Kapituły Orderu Orła Białego wokół której było w ostatnim czasie bardzo dużo zamieszania. Na jej czele również stoi prezydent RP.

Gdy w sierpniu ub. r. Andrzej Duda obejmował urząd, w Kapitale byli: działacz opozycji w PRL Aleksander Hall; były premier prof. Jerzy Buzek; kompozytor Krzysztof Penderecki oraz historyk prof. Henryk Samsonowicz.

Cała czwórka zrezygnowała z członkostwa na znak protestu przeciwko polityce Andrzej Dudy. Hall i Samsonowicz odeszli z Kapituły w listopadzie. Obaj tłumaczyli swoją decyzję tym, że nie zgadzają się na podważanie przez prezydenta zasad niezawisłości władzy sądowniczej.

Andrzej Hall twierdził, że w jego przypadku głównym powodem rezygnacji z Kapituły było ułaskawienie przez Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA. Jerzy Buzek i Krzysztof Prendecki z Kapituły odeszli w grudniu.

Jeszcze do niedawna jedynym członkiem Kapituły był Andrzej Duda. W ubiegły piątek Duda uzupełnił jej skład. Do Kapituły weszli Andrzej Gwiazda, Michał Kleiber, Michał Lorenc, Bogusław Nizieński i Zofia Romaszewska.

Order Orła Białego jest najwyższym orderem RP. Nadawany jest za “znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej”.

Order został ustanowiony w 1792 r., a zatwierdzony Konstytucją Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1793 r.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: