Zdjęcie: Adam Lampart / Urząd Miasta Rzeszowa

– Będzie świetnym miejscem wypoczynku i poznawania przyrody – twierdzi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Park dendrologiczny ma powstać we wschodniej części Rzeszowa, na wzgórzach Zalesia, na terenach, do których prowadzi ulica Spacerowa. Miasto na Zalesiu dysponuje już o ok. 4 -hektarowymi terenami i zamierza je powiększać. Niedługo przybędzie dodatkowy hektar.

Taki plan już był

Tereny znajdują się w rejonie ulicy Spacerowej i budynków mieszkalnych. – Rzeszowianie, którzy tam mieszkają wskazywali, że stworzenie zielonych terenów rekreacyjnych na wzgórzach Zalesia jest bardzo potrzebne – mówi Konrad Fijołek. 

Prezydent Rzeszowa twierdzi, że przed laty istniały takie plany. – Teraz powracamy do tworzenia w tym miejscu ogrodu botanicznego – zapowiada Fijołek, który już polecił swoim służbom przygotowanie inwestycji. 

Ogród będzie składał się z kilku elementów. Pierwszym z nich będzie park dendrologiczny. Działki, na których tworzony będzie park, to nieużytkowany obszar pokryty drzewami i krzewami. Niewielką jego powierzchnię stanowią łąki.

– To świetna lokalizacja dla parku dendrologicznego – uważają władze miasta. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Jest potencjał 

Ma być on położony w obrębie Pogórza Dynowskiego, na granicy Pogórza Środkowobeskidzkiego Karpaty i Kotliny Sandomierskiej. Miejsce jest przyrodniczo atrakcyjne, m.in. ze względu na obecność gatunków górskich i niżowych.

– Ponadto teren ten posiada bogatą i urozmaiconą rzeźbę w postaci wzniesień i obniżeń. Może pełnić funkcje krajobrazowe i posiada duży potencjał rekreacyjny oraz turystyczny – uważa Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

– Charakterystyczna rzeźba pozwoli na wyznaczenie punktów widokowych na panoramę miasta oraz punktów obserwacyjnych charakterystycznych zbiorowisk roślinnych – dodaje.

Na terenie przyszłego parku występuje też wiele różnorodnych stanowisk przyrodniczych oraz siedlisk. – Blisko siebie, na stosunkowo niewielkiej przestrzeni – Wąsowicz-Duch podaje kolejny argument utworzenia na wzgórzach Zalesia parku dendrologicznego.

Zdjęcie: Adam Lampart / Urząd Miasta Rzeszowa

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama