Reklama

16 bm. to ostatni dzień przyjmowania wniosków dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Natomiast 18 bm. to ostatni dzień na wnioski dot. aktywizacji zawodowej.

Do 16 listopada – wnioski o refundację wyposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie wstrzymuje czasowo nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Realizacja podpisywanych w najbliższych dniach umów nastąpi w krótszych terminach niż przewiduje regulamin. Dlatego też – jak informuje PUP – o tę formę wsparcia mogą ubiegać się jedynie te podmioty, które:

  • dostarczą niezwłocznie zaświadczenie z ZUS-u i Urządu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach, co jest warunkiem zawarcia umowy
  • będą w stanie dokonać zakupów wyposażania i płatności za nie – w bardzo krótkim terminie (od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 3 grudnia 2022 r.)
  • mają kandydata na stanowisko pracy, z którym związana jest refundacja kosztów,  zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoba bezrobotna.

Refundacje przyznane w ramach tego naboru muszą zostać wypłacone do 23 grudnia 2022 r. 16 listopada br. będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków w obecnej puli środków.

W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy apeluje, aby wnioski składane były z dużą starannością i rozwagą. Przede wszystkim po wcześniejszym rozeznaniu co do dostępności i ewentualnego czasu oczekiwania na refundowane zakupy.

Do 18 listopada – wnioski dot. aktywizacji zawodowej 

Z kolei 18 listopada br. będzie ostatnim dniem naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zarówno w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)”, jak i „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VIII)”.

Od 7 listopada br., z powodu wyczerpania tegorocznych środków, wstrzymane zostało do odwołania przyjmowanie wniosków na staże i prace interwencyjne. O ponownym uruchomieniu naborów Powiatowy Urząd Pracy informować będzie na swojej stronie internetowej: https://rzeszow.praca.gov.pl/

Reklama