Zdjęcie: Pixabay.com

Ok. 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji mogą otrzymać osoby do 30. roku życia, które planują założyć własny biznes. W Rzeszowie są jeszcze pieniądze do wzięcia. 

Z bezzwrotnych dotacji mogą skorzystać osoby młode (do 30. roku życia), bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, mieszkające na Podkarpaciu. Do końca tego roku mogą one, praktycznie od ręki, uzyskać pieniądze na swój własny biznes. Jest też bon na zasiedlenie, jeżeli pracodawca (miejsce pracy) jest oddalony od ich miejsca zamieszkania.

Po pieniądze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą także sięgnąć pracodawcy, chcący kupić nowy sprzęt i urządzenia. Funduszami dysponują podkarpackie urzędy pracy. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana dla konkretnego urzędu, a maksymalna wysokość dotacji na otwarcie własnej firmy może sięgnąć nawet blisko 40 tys. zł.     

W konkursach ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ich uczestnicy otrzymują również wsparcie pomostowe (do 2800 złotych), które było lub jest wypłacane przez sześć miesięcy, od momentu założenia firmy. W ostatnim takim tegorocznym konkursie, do wykorzystania jest pula 54 mln zł.

To oznacza, że ze swoim biznesem ruszy 1309 młodych przedsiębiorców. Projekty realizują 22 podkarpackie podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i oferujące pomoc dla osób młodych od 18. do 29. roku życia.

Z POWER-a, od chwili uruchomienia go na Podkarpaciu, w 2015 roku, skorzystało ponad 74 tysiące młodych osób. Konkursy WUP-u pozwoliły wesprzeć ponad 14 tysięcy osób, na stażach było ponad 8 tysięcy osób, dotacje na utworzenie własnej firmy otrzymało ponad 700 osób, a pracę zaczęło ponad 7,5 tysiąca osób.  

Z kolei w projektach z POWER-a, które zrealizowały podkarpackie urzędy pracy, wsparcie otrzymało 60 tys. osób, w tym 1139 z niepełnosprawnościami, staże odbyło blisko 34 tysiące osób, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności otrzymało ponad 7 tysięcy osób, pracę znalazło ponad 40 tysięcy osób.

– POWER jest „skrojony” do potrzeb osób przed „trzydziestką, które w związku z nieadekwatnymi dla nich ofertami zatrudnienia czy niemożliwością wykazania się doświadczeniem, nie mogą rozpocząć kariery zawodowej lub odnaleźć się na rynku pracy – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

– Kompleksowe wsparcie udzielane osobom młodym w ramach programu ułatwia młodzieży znalezienie stabilnej i rozwojowej pracy. POWER jest „skrojony” również dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Do tej pory udało się pomóc 2124 takim osobom – dodaje Jolanta Płonka, kierownik Wydziału Wdrażania POWER w WUP Rzeszów.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama