Zdjęcie: Pixabay

W Rzeszowie na ponad 18 tysięcy dzieci pobierane jest świadczenie „500+”. We wtorek rusza nowy nabór wniosków, które można składać do 31 października, ale trzeba pamiętać, że w tym roku są pewne utrudnienia. Najbardziej odczują je rodzice samotnie wychowujący dziecko.

1 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków do programu rządowego „500+”. Dokumenty będą mogli również składać w rzeszowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wszyscy ci, którzy ubiegają się również o świadczenia alimentacyjne oraz zasiłek rodzinny.

– Ujednolicenie rozpoczęcia terminu składania wniosków ułatwi znacząco sprawę, ponieważ podczas jednej wizyty w naszym Ośrodku można złożyć od razu wszystkie trzy wnioski – wyjaśnia Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor MOPS w Rzeszowie.

Dokumenty będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w 2016 roku. Aby zachować ciągłość wypłaty, wniosek o świadczenia „500+” oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada.

– Nie trzeba od razu w Ośrodku pojawiać się 1 czy 2 sierpnia. Jeśli osoba składająca wniosek zmieści się w wyznaczonych terminach – ciągłość wypłacania świadczeń zachowa bez problemu – tłumaczy Kochanowska-Pięciak.

Wnioski można osobiście składać w siedzibie MOPS-u (ul. Jagiellońska 4) w godz. 7:30-18:00, wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną poprzez: portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS lub system bankowości elektronicznej.

Formularze wniosku od 1 sierpnia można znaleźć na stronach mopsrzeszow.pl lub mpips.pl.

W przypadku „500+” należy pamiętać, że zmieniły się nieco zasady jego przyznawania.
Jedna ze zmian dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Aby taka osoba mogła się ubiegać o świadczenie musi mieć zasądzone alimenty. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy jedno z rodziców nie żyje, lub ojciec jest nieznany.

– Jeśli samotna kobieta złoży wniosek ubiegając się o „500+” i zaznaczy, że jest panną, wówczas będziemy prosić o uzupełnienie wniosku o dokument potwierdzający ustalone alimenty. Na uzupełnienie wówczas rodzic będzie miał trzy miesiące od dnia złożenia wniosku – tłumaczy Elwira Kochanowska-Pięciak.

Kolejna kwestia jest związana z obniżaniem dochodu. Jeżeli rodzic zwolni się i ponownie zatrudni w tej samej firmie w przeciągu trzech miesięcy, ale będzie miał wpisane w umowie niższe zarobki – nie będą brane pod uwagę niższe kwoty podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko.

Zmienią się również zasady wyliczania dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Jego wysokość będzie ustalana co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i publikowana w formie obwieszczenia na stronie resortu.

Nie zmieni się z kolei próg dochodowy w przypadku przyznania pieniędzy na pierwsze dziecko – 800 zł  na jednego członka rodziny i 1200 zł na członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie „500+” będzie przyznawane na okres od 1 października 2017 do 30 września 2018 r. Obecnie w Rzeszowie korzysta z niego ponad 13 tys. rodzin, którym przyznano świadczenie na 18,5 tys. dzieci.

O 500+ mogą ubiegać się rodziny z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18. roku życia, bez względu na dochód. Wtedy świadczenie jest wypłacane na drugie i każde kolejne dziecko.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama