– Zachęcam mieszkających w Rzeszowie do meldowania się. Dzięki temu będziemy mieli szansę już w tym roku dołączyć do elitarnego grona polskich miast liczących 200 tys. mieszkańców – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Rzeszów w ciągu ostatnich prawie 19 lat wykonał ogromny skok rozwojowy. Dowodem tego są trzy wskaźniki. Pierwszy to powierzchnia miasta. W 2002 roku stolica Podkarpacia miała tylko 54 km kw.

– Miasto jak powietrza potrzebowało wtedy nowych terenów, dlatego też, tuż po objęciu urzędu prezydenta, rozpocząłem proces zmiany granic. Przygotowana została koncepcja poszerzenia miasta zakładająca przyłączanie sąsiednich miejscowości, których mieszkańcy byli mocno związani z Rzeszowem. Mieszkali poza granicami, ale wielu z nich pracowało w Rzeszowie, do miejskich szkół chodziły ich dzieci. Ci ludzie sami zwracali się do mnie o to, aby przyłączyć ich sołectwa – przypomina prezydent Ferenc.

Pierwsza zmiana granic nastąpiła 1 stycznia 2006 roku, kiedy to do miasta zostały włączone Słocina i Załęże. W kolejnych latach do miasta włączane były m.in. takie sołectwa jak Przybyszówka, Budziwój, Biała, Zwięczyca, Miłocin. Ostatnia zmiana granic została przeprowadzona zaledwie kilka tygodni temu – w granicach Rzeszowa znalazło się sołectwo Pogwizdów Nowy.

Rekordowy budżet Rzeszowa

Drugi niezmiernie ważny wskaźnik rozwoju miasta to dynamiczny wzrost budżetu Rzeszowa. W tym roku po raz pierwszy przekroczy on 1,8 mld. zł!

– Gdy obejmowałem w 2002 roku urząd prezydenta to cały budżet miasta wynosił zaledwie ok. 350 mln zł. Obecnie Rzeszów na same tylko inwestycje wydaje co roku więcej – podkreśla Tadeusz Ferenc.

Wśród najważniejszych tegorocznych inwestycji należy wymienić przebudowę układu ulic w śródmieściu (m.in. ul. Siemieńskiego, Batorego, Styki), rozpoczęcie prac przy tworzeniu Rzeszowskiego Centrum  Komunikacyjnego, budowę nowoczesnego basenu przy ul. Matuszczaka, z którego, oprócz mieszkańców będą korzystali także skoczkowie do wody, przebudowę Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie.

Elitarne grono miast 200-tysięcznych

Rzeszów należy do bardzo wąskiego grona miast (jest w nim także Warszawa), w których przybywa mieszkańców. W 2002 roku w stolicy Podkarpacia mieszkało niespełna 159 tys. osób. W wyniku działań prezydenta Tadeusza Ferenca: zmianie granic, przyciąganiu inwestorów tworzących miejsca pracy, edukacji na najwyższym poziomie mieszkańców zaczęło przybywać. Dziś w Rzeszowie mieszka ponad 196 tys. osób.

– Zależy mi na tym, aby Rzeszów dołączył do elitarnego grona polskich miast, których zameldowanych jest 200 tys. i więcej osób. Wiemy, że w Rzeszowie mieszka nawet i 220 tys. osób. Wiele z nich jest jednak niezameldowanych. Dlatego też 18 stycznia rozpoczęliśmy akcję zachęcania do meldowania się – mówi prezydent Rzeszowa.

W ramach akcji urzędnicy odwiedzają niedawno oddane do użytku bloki. Przekazują informacje dotyczące meldowania się, służą pomocą. To nie jedyne przedsięwzięcie związane z meldowaniem, które Urząd Miasta przygotował na 2021 rok.

Tegoroczna edycja loterii meldunkowej „Mieszkam w Rzeszowie” zostanie przeprowadzona z dużym rozmachem. Pula nagród wyniesie aż ok. 200 tys. zł. Losowania nagród będą przeprowadzane co miesiąc, natomiast dwa razy w roku losowane będą dodatkowo dwie nagrody główne o wartości ok. 50 tys. zł każda. Szczegóły loterii meldunkowej już wkrótce.

Jak można się zameldować?

Warto wiedzieć, że aby się zameldować, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Można to zrobić poprzez portal https://obywatel.gov.pl/. E-meldunek umożliwia także przemeldowanie, zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa.

Formalności można dopełnić również osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 (tel. 17 788 99 00) lub w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa znajdujących się w galeriach: Millenium Hall, Nowy Świat, Plaza Rzeszów, Galeria Rzeszów.

Możliwość elektronicznego zameldowania daje także platforma ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Rzeszowa.

W tym celu należy założyć profil zaufany za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

– konto w banku,

– dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

– kwalifikowany podpis elektroniczny.

Reklama