Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powoli nabiera rozpędu, dlatego przybliżamy uczniom kończącym szkołę podstawową możliwości i zalety kształcenia zawodowego. Zapoznaj się z ofertą Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – jednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego.

Szkoła licznych możliwości

Szkołą, w której można uzyskać wykształcenie zawodowe, nabyć kompetencje i uzyskać określone kwalifikacje, jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkoła, dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną, oraz profesjonalną kadrą nauczycielską zapewnia przyjazną atmosferę, oferując uczniom bogatą ofertę edukacyjną, uwzględniającą innowacyjność w procesie nauczania, a także rozwój zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe.

„Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pracy”, „Szkoła Fachowych Kompetencji Zawodowych”  i „Podkarpacie Stawia na Zawodowców”, to projekty w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, które mają w dużym stopniu wpływ na jakość kształcenia:

Branżowa Szkoła I stopnia  – zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

Technikum – zawody: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik handlowiec i technik logistyk, a poszerzenie oferty edukacyjnej o innowacje pedagogiczne: nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków, obsługa ruchu turystycznego,  cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata, mechatronika nowoczesnych pojazdów samochodowych pozwoliło na nawiązanie współpracy z rzeszowskimi uczelniami wyższymi jak WSPiA – Rzeszowską Szkołą Wyższą, WSIiZ, Politechniką Rzeszowską a także z PWSW w Przemyślu.

Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych pasjonatów motoryzacji, mechaniki, informatyki, logistyki czy handlu, stworzyła możliwość wszechstronnego rozwoju ich zainteresowań oraz stworzyła warunki do uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Zdjęcie: Warsztaty z przedsiębiorczości 2021

W ramach realizowanego projektu „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” i „Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego Bliżej Rynku Pracy”, na uczniów czekają staże zagraniczne do Hiszpanii, praktyki w renomowanych zakładach pracy na terenie kraju, wyjazdy studyjne, kursy i szkolenia np. obsługi wózków widłowych, spawania metodą TIG, programowanie obrabiarek CNC, kurs kas fiskalnych, obsługi ruchu turystycznego – agroturystyka i inne.

Zdjęcie: Certyfikaty z Erasmusa

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne, doposażenie sal lekcyjnych w specjalistyczny sprzęt i programy komputerowe dla logistyków i handlowców, hala z oprogramowaniem do diagnostyki pojazdowej, spawalnia, pracownia pojazdów samochodowych, Szkoła Nauki Jazdy z dwoma samochodami oraz możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B – to propozycje dla uczniów chcących zdobyć zawód, a w przyszłości pracę.

Zdjęcie: Zajęcia w CKU

Bazę szkoły stanowi też Centrum Kształcenia Ustawicznego z pracownią diagnostyki pojazdowej oraz serwisem ogumienia, przygotowującym przyszłych mechaników i diagnostów do wejścia na rynek pracy oraz z nowoczesną Stacją Kontroli Pojazdów świadczącą usługi w zakresie badań technicznych pojazdów samochodowych, przyczep lekkich i ciągników.

Zdjęcie: Stacja Kontroli Pojazdów
Nie samą nauką żyje uczeń

Szkoła w swej działalności edukacyjno-wychowawczej kładzie duży nacisk na edukację zdrowotną, ekologiczną, regionalną i informatyczną. ZSzZ w Dynowie posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Przedsiębiorczości, Złote Szkoły NBP, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła za Życiem, Szkoła Promująca Honorowe Oddawanie Krwi.

Zdjęcie: Akcja krwiodawstwa

Stworzone, z myślą o uczniach Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej, to miejsce, gdzie uczniowie samodzielnie i pod kierunkiem nauczycieli realizują zajęcia mające na celu rozwój ich indywidualnych zainteresowań i zdolności. Uczniowie, ze swoimi wychowawcami  i nauczyciele, podejmują działania na rzecz promocji regionu, ekologii i osób potrzebujących wsparcia.

Zdjęcie: Biegi w ZSZ w Dynowie

Entuzjaści i miłośnicy sztuki teatralnej mogą realizować swoje zainteresowania w grupie artystyczno-teatralnej „ANTRAKT”, miłośników tańca sportowego zrzesza grupa „APLAUZ”, natomiast adepci dziennikarstwa, swoich sił mogą spróbować w redakcji gazetki szkolnej „ELEMENCIK”.

Zdjęcie: Misterium Bożonarodzeniowe 2021

Cykliczną uroczystością na poziomie wojewódzkim, promującą nasz region, jest organizowany od 22 lat Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, a także inne jak:  motoryzacyjny – „Samochodem w dorosłe życie”, „Leśne dyktando”, przedmiotowy – „OMNIBUS”, „Potyczki Logiczne”, sportowy – „Ferie na sportowo”, ekologiczny – „Święto Drzewa”, pomocowe – „Góra Grosza”, „Światełko dla Łyczakowa” itp.

Zdjęcie: Unihokej dziewcząt – 2022

Większość wymienionych inicjatyw podejmowanych jest przez uczniów w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli, we współpracy z Radą Rodziców, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Nadleśnictwem Dynów i miejscowymi organizacjami, przy bardzo dużym wsparciu i zaangażowaniu dyrektora szkoły Haliny Cygan, wicedyrektora Piotra Zdeba, kierowników – Macieja Tymowicza i Marcina Kałamuckiego.

Nieodzowną pomocą, w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, jest rozumienie potrzeb szkoły przez starostę rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, wicestarostę Rzeszowskiego Marka Sitarza, dyrektora Wydziału Społeczno–Oświatowego Adama Kozaka, a także przez Radę Powiatu na czele z przewodniczącym, Tomaszem Wojtonem.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz podjęcia edukacji w tej doskonale przygotowanej i wyposażonej jednostce organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama