Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News
Reklama

Uniwersytet Rzeszowski organizuje pierwsze pożegnanie osób, które oddały swoje ciała dla nauki. Memoriał odbędzie się w piątek, 28 października.

Program świadomej donacji zwłok na cele naukowe rozpoczął się na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2015 roku. To wtedy powstał kierunek lekarski. Do tej pory, akt przekazania zwłok podpisało kilkanaście osób i nie są to tylko mieszkańcy Rzeszowa.

Z jedną z nich, spotkał się dr n. med. Krzysztof Balawender, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Kolegium Nauk Medycznych UR. „Jeszcze wiele po śmierci mogę zrobić dla cywilizacji” – usłyszał podczas rozmowy.

Zgodne z nauką Kościoła

Dr Krzysztof Balawender podkreśla, że przechowywanie zwłok w zakładzie anatomii, a później korzystanie z nich podczas zajęć dydaktycznych, nie ma nic wspólnego z bezczeszczeniem ciał. Nie jest to również sprzeczne z nauką Kościoła.

 – Dziś Kościół akcentuje przede wszystkim zasadę solidarności i dzielenia się, czyli wykorzystując zwłoki można przyjść z pomocą chorym i cierpiącym – mówi dr Balawender.

Co więcej, z punktu widzenia akademickiego i medycznego, jest niezbędne w procesie dydaktycznym. – Pomimo tego, że mamy XXI wiek, możliwości szybkiego prototypowania, druku 3D, nie dysponujemy technologiami, które pozwoliłyby na odtworzenie ludzkiego ciała. Nawet najlepszy fantom nie zastąpi natury – podkreśla dr Balawender.

W zakładzie anatomii, ciało przechowywane jest w specjalnych kontenerach. Zanurzone w substancji, która zapobiega uszkodzeniu. Na ludzkim ciele można pracować maksymalnie pięć lat. Po tym czasie zwłoki są kremowane, a uczelnia organizuje pochówek.

Akt przekazania zwłok

Osoba, która chce oddać ciało uczelni spisuje akt przekazania zwłok i potwierdza go notarialnie. Zaznacza w nim, gdzie ma być złożone ciało po okresie przechowywania w zakładzie anatomii, czy w rodzinnym grobie, czy w grobowcu dla donatorów UR.  

W jakim obrządku ma się odbyć pochówek, czy życzy sobie ujawnienia swojego imienia i nazwiska, czy chce zachować anonimowość. Wszystkie koszty związane z donacją, od podpisania aktu, przekazania zwłok, po przechowywanie, a następnie organizację pochówku, pokrywa UR. O pogrzebie informuje osoby wskazane w akcie przekazania zwłok.

Uczelnia zastrzega, że może odmówić przyjęcia ciała jeżeli stan rozkładu jest zaawansowany, gdy rozpoznano infekcję wirusem HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu C, ze względu na chorobę nowotworową, a ostatnio także z powodu infekcji SARS CoV-2. 

Akt przekazania zwłok jest dobrowolny i nieodpłatny, nie może być źródłem korzyści majątkowych ani dla donatora, ani osób wykonujących jego wolę po śmierci. Donator nie może też przekazać ciała na konkretne badania medyczne. 

Memoriał im. prof. Bocheńskiego

UR po raz pierwszy organizuje uroczystość, podczas której uczelnia i studenci medycyny pożegnają ciała donatorów. Ceremonia odbędzie się w piątek, 28 października, o godz. 14:00 w auli Zakładu Anatomii przy ul. Leszka Czarnego.

W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz uczelni, pracownicy naukowi, studenci oraz krewni dwójki donatorów. Będzie też panel dyskusyjny z udziałem etyka, prawnika i księdza. Na koniec, studenci złożą kwiaty przed urnami. Każdy może wziąć udział w ceremonii. Pogrzeby na cmentarzu odbędą się w innym terminie. 

To będzie pierwszy Memoriał im. o. prof. Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Był dominikaninem, etykiem, filozofem, pracował na uniwersytecie we Fryburgu, a przez kilka lat również jego rektorem.

Pod koniec swojego życia podpisał akt donacji. Zmarł w 1995 roku, jego ciało zostało przekazane do Zakładu Anatomii Uniwersytetu we Fryburgu. 

agnieszka.lipska@rzeszow-news.pl

Reklama