Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Kto dostał się do wymarzonej szkoły, a kto nie. Tablice z wynikami ósmoklasiści zobaczą w piątek, punktualnie o godz. 12:00.

Piątek 22 lipca, to w Rzeszowie ważny dzień dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. To właśnie wtedy szkoły średnie opublikują listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych. 

W 34 szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Rzeszów, w tym roku przygotowano 5300 miejsc: w 13 liceach ogólnokształcących, 12 technikach, 9 szkołach branżowych. W czwartek po południu, Wydział Edukacji Urzędu Miasta poinformował nas o wynikach pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich.

Jak podają urzędnicy, zakwalifikowało się 4879 kandydatów. 418 uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół, nie mieli wystarczającej liczby punktów. Ze statystyk wynika też, że w rzeszowskich szkołach zostały jeszcze 324 wolne miejsca. 

Każdy kandydat mógł złożyć dokumenty do sześciu szkół. Musiał też wskazać swoje preferencje, czyli szkołę pierwszego wyboru i sprecyzować kolejne wybory. W każdej mógł wytypować nieograniczoną liczbę oddziałów.

Do liceów ogólnokształcących aplikowało 2128 osób, czyli 44 procent wszystkich chętnych. Do techników – 2472, co stanowi 51 procent ogółu. Najmniejszą popularnością cieszą się szkoły branżowe, do nich podania złożyło 280 uczniów, czyli 6 procent wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. 

W Rzeszowie najlepsze licea, i tu nie ma zaskoczenia, to: I, II IV oraz IX. Wśród techników – Zespół Szkół Gospodarczych i Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Hetmańskiej. Najlepsze szkoły branżowe to: Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół nr 3, dawniej Zespół Szkół Spożywczych. 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym roku jest wyzwaniem, bo o przyjęcie do nich ubiegają się uczniowie z półtora rocznika. W klasach ósmych byli także ci, którzy jako pierwsi poszli do szkół obowiązkowo jako sześciolatki. Z danych wydziału edukacji w Rzeszowie wynika, że do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 2 204 uczniów, rok wcześniej 1609 absolwentów szkół podstawowych. 

Uczniowie mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, do 28 lipca. Muszą złożyć oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

29 lipca zostaną opublikowane ostateczne listy. Dla nieprzyjętych rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 sierpnia. To właśnie wtedy kuratorium oświaty opublikuje listę wszystkich szkół średnich w regionie, w których są jeszcze wolne miejsca.  

agnieszka.lipska@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama