Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

620 zł to nowa maksymalna stawka stypendium socjalnego, które otrzymają studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. To o 70 zł więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Wyższe będą także stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

WSPiA co roku otrzymuje z budżetu państwa prawie 7 mln zł na pomoc materialną dla swoich studentów. Pieniądze w całości przeznaczane są na stypendia dla studentów. Dzięki temu znaczna ich część może studiować wybrany kierunek całkowicie za darmo.

Comiesięczna pomoc, oprócz darmowych studiów, pozwala także na finansowanie codziennego życia w trakcie studiowania. W ubiegłym roku akademickim studenci WSPiA, korzystający z pomocy materialnej, mogli otrzymać co miesiąc maksymalnie prawie 1900 zł.

– Była to kwota, która w zupełności wystarczała na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie – poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

W tym roku wysokość dotacji pozwoliła na zwiększenie stawek stypendiów dla studentów WSPiA o 70 zł. Dzięki temu wysokość stypendium socjalnego wynosi od 530 do 620 zł. W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studenci otrzymają od 470 do 570 zł miesięcznie.

Oprócz tego, studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studenckim i wynosi 150 zł miesięcznie. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów poznamy pod koniec listopada.

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jedynym kryterium jest dochód. W roku akademickim 2018/2019 nie może on przekraczać kwoty 1050 zł (netto) miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim.

Co bardzo ważne – stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie studiów byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet 1500 zł.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: