Wybierz dobry kierunek! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na Politechnice Rzeszowskiej

0
Reklama

30 kierunków, ponad 6000 miejsc. 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Politechnice Rzeszowskiej. Wystarczy odwiedzić strony rekrutacja.prz.edu.pl lub informator.prz.edu.pl

 

Czekając na ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych 5 lipca, warto wykorzystać czas na zweryfikowanie jeszcze raz swoich planów studiowania i upewnienie się, jaki kierunek wybrać. Rejestracja kandydatów na Politechnice Rzeszowskiej rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do 14 lipca do godz. 15:00.

Na Politechnice Rzeszowskiej, aby dokonać dobrego wyboru kierunku studiów i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących rekrutacji na studia wystarczy odwiedzić stronę internetową rekrutacja.prz.edu.pl lub informator.prz.edu.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022 będzie się odbywać etapowo zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Harmonogram oraz sposób składania dokumentów zostanie dostosowany do harmonogramu otrzymywania przez absolwentów świadectw dojrzałości albo dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wzorem lat ubiegłych postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadziła Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, której członkowie będą pełnić stałe dyżury telefoniczne, doradzać kandydatom przy wyborze odpowiedniego kierunku studiów, udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania stawiane przez przyszłych studentów.

Oferta kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej jest stale poszerzana, a realizowane programy studiów doskonalone z uwzględnieniem analizy rynku pracy.

W ofercie kształcenia na rok akademicki 2021/2022 uczelnia ma 30 kierunków studiów na siedmiu wydziałach. Politechnika Rzeszowska oferuje również 7 kierunków studiów w języku angielskim.

Aplikować można na następujące kierunki studiów pierwszego stopnia:

– na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – architektura, energetyka, budownictwo, civil engineering (studia w języku angielskim), geodezja i planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska, transport,

– na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa – inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mechatronics (studia w języku angielskim), inżynieria środków transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji,

– na Wydziale Chemicznym – biotechnologia, biotechnology (studia w języku angielskim), inżynieria chemiczna i procesowa, chemical and process engineering (studia w języku angielskim), inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna,

– na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki – automatyka i robotyka, elektromobilność, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, electrical engineering (studia w języku angielskim), informatyka,

– na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej – inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie, matematyka, mathematics (studia w języku angielskim),

– na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli – mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji,

– na Wydziale Zarządzania – bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, management (studia w języku angielskim).

Nabór na wszystkie kierunki następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego. Pierwszym etapem jest założenie przez kandydata indywidualnego konta na stronie internetowej rekrutacji, gdzie należy wypełnić ankietę osobową, w której należy podać dane osobowe, informacje kontaktowe oraz informacje dotyczące dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów. Na tym etapie należy także pamiętać o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

Politechnika Rzeszowska, jako jedna z nielicznych uczelni, pozwala po dokonaniu jednej opłaty rekrutacyjnej aplikować na dwa kierunki studiów. Po dostaniu się na dwa wybrane kierunki studiów maturzysta wybiera ten, który bardziej mu odpowiada.

Politechnika Rzeszowska w nadchodzącym roku akademickim rekrutuje łącznie na 6 050 miejsc: na studiach stacjonarnych 4 595 miejsc (2 970 miejsc na studiach I stopnia i 1 625 miejsc na studiach II stopnia) i 1 455 miejsc na studiach niestacjonarnych (840 miejsc na studiach I stopnia i 615 miejsc na studiach II stopnia).

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: