Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w WSPiA. Rektor: „Nie lekceważcie pandemii”

– Proszę, nie lekceważcie powagi sytuacji związanej z pandemią, a czas spędzany w domach wykorzystajcie na systematyczną naukę – mówił prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA, podczas inauguracji 26. roku akademickiego.

 

Inauguracja nowego roku akademickiego na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej odbyła się w sobotę. Tym razem to nie była tradycyjna uroczystość. Ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzoną w Rzeszowie czerwoną strefę inauguracja odbyła się w formie transmisji internetowej bez udziału zaproszonych gości, studentów i pracowników uczelni. 

Inaugurację roku akademickiego 202/2021 WSPiA rozpoczął rektor uczelni, prof. Jerzy Posłuszny, który powitał skromną reprezentację studentów i pracowników obecnych na sali oraz osoby oglądające transmisję na YouTube. Inauguracja była częścią obchodów 25-lecia działalności uczelni oraz podsumowaniem minionego roku i prezentacją planów na kolejny.

– Niestety, z powodu pandemii i formy zdalnej nie niesie ze sobą tradycyjnej radości, która zawsze nam towarzyszyła – zaznaczał prof. Jerzy Posłuszny. 

Nauka tylko zdalna

Podczas wystąpienia inauguracyjnego rektor przypomniał 25-letnią historię uczelni, która w tym czasie wykształciła blisko 50 tys. osób. Obecnie prowadzi ona studia na czterech kierunkach: „administracji”, „bezpieczeństwie wewnętrznym”, „prawie” i „zarządzaniu”. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Naukę w WSPiA rozpoczęło ponad 5 tys. studentów, w tym ok. 2000 na pierwszym roku studiów. – Próbowaliśmy połączyć kształcenie stacjonarne ze zdalnym, student musi mieć kontakt ze swoimi wykładowcami. Niestety, musieliśmy podjąć decyzję o przejściu – na razie do końca października – na edukację całkowicie zdalną – mówił prof. Posłuszny. 

Zapewniał, że uczelnia jest przygotowana do nauki zdalnej, studentom ma w niej pomagać program „Edukator”. – To realna pomoc dydaktyczna wspomagająca naukę każdego przedmiotu – mówił rektor Posłuszny.

Studentom – zwłaszcza pierwszego roku – prof. Jerzy Posłuszny życzył zdrowia i ostrożności. – Proszę, aby Państwo nie lekceważyli powagi sytuacji związanej z pandemią, a czas spędzany w domach wykorzystali na systematyczną naukę – apelował prof. Posłuszny. 

Podczas inauguracji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2020 r. prof. Antoniego Pieniążka, wieloletniego wykładowcy i przyjaciela WSPiA. 

Nowi studenci i doktorzy 

Główną częścią inauguracji było przyjęcie w poczet studentów osób rozpoczynających na studia na kierunkach „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „zarządzanie” „prawo”. Ze względu na obecną sytuację tylko czterech przedstawicieli kierunków złożyło uroczyste ślubowanie, po którym zostali mianowani przez rektora WSPiA na studentów. 

Ważnym elementem były także promocje doktorskie 3 osób, które w ostatnim czasie uzyskały stopień doktora. Przysięgę złożyli: dr Marcin Harasimowicz, dr Anna Pieniak i dr Agnieszka Sikorska. Promotorami rozpraw doktorskich byli: prof. Andrzej Zoll (wykładowca WSPiA), prof. Zbigniew Czarnik (wykładowca WSPiA) i prof. Katarzyna Kaczmarczyk Kłak. 

Najlepsi z Najlepszych 

Podczas inauguracji roku akademickiego ogłoszono również listę najlepszych absolwentów WSPiA. Nagrodę im. Profesora Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta na „administracji” otrzymała Małgorzata Hebda. Najlepszy absolwent „bezpieczeństwa wewnętrznego” to Paula Kubas, „prawa” Alicja Jaworowska, a „zarządzania” – Sandra Kida.

Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepsze prace dyplomowe. W kategorii prac magisterskich I nagrodę otrzymała Bernadeta Drozd, II miejsce przyznano Joannie Ziaja, a III Marioli Chorzępie. W kategorii prac licencjackich najlepsza okazała się Agnieszka Oswald, II nagrodę otrzymała Agnieszka Zaguła, a III Wioletta Tobiasz-Szaszowska. 

Uroczystość zakończył „Dwugłos inauguracyjny”. W tym roku dyskusję pt. „Wolność zgromadzeń – aspekt administracyjnoprawny” poprowadzili wykładowcy WSPiA prof. dr hab. Zbigniew Czarnik oraz prof. dr hab. Robert Sawuła. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama