Zdjęcie: Materiały pracuj.pl

Praca powinna być dla nas nie tylko źródłem dochodu. Ważne, by przynosiła nam również satysfakcję i dostarczała atrakcyjne możliwości rozwoju. Jeśli nie zapewnia żadnej z tych korzyści, możemy rozważyć przyjęcie innej oferty pracy. Aby móc to zrobić, wystarczy złożyć wypowiedzenie.  

Kiedy zerwać umowę o pracę?

Warto znaleźć nową pracę np. wtedy, gdy nie możemy porozumieć się z przełożonym. Zamiast codziennie zmagać się z niepotrzebnymi trudnościami, możemy znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, które będzie bardziej nam odpowiadać. Przyczyną, ze względu na którą pracownicy odchodzą, bywa atmosfera. Nieufność, plotki i konflikty występujące między współpracownikami odbierają przyjemność z pracy i wpływają na nas destrukcyjnie. Chcąc unikać nieprzyjemnych doświadczeń, z jakimi mamy styczność w pracy, możemy rozwiązać umowę.   

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę może złożyć pracodawca i pracownik. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. Dokument ma wartość dowodową i ułatwi rozstrzygnięcie ewentualnych sporów. 

Wypowiedzenie to oficjalne pismo, które powinno mieć odpowiednią treść. W przeciwnym razie łatwiej będzie znaleźć podstawę do podważenia oświadczenia. Zawrzyjmy w dokumencie dane swoje i pracodawcy. Opatrzmy dokument odręcznym podpisem i zostawmy miejsce na podpis pracodawcy. Dzięki temu zyskamy pewność, a zarazem dowód, że szef zapoznał się z treścią naszego oświadczenia. Zadbajmy o to, by w wypowiedzeniu umowy o pracę znalazła się data i miejsce jej zawarcia, a także określenie stron. Wskażmy w oświadczeniu również długość okresu wypowiedzenia i datę ustania stosunku pracy.

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę znajdują się w kodeksie pracy (art. 32-43: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Wypowiedzenie – i co dalej?

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem wymaga zachowania okresu wypowiedzenia. Jego długość zależy od tego, jak długo pracowaliśmy u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie – gdy okres zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – gdy okres zatrudnienia trwał o 6 miesięcy do 3 lat;
  • 3 miesiące – gdy okres zatrudnienia był dłuższy niż 3 lata.

W okresie wypowiedzenia mamy obowiązek pracować, chyba że szef zadecyduje inaczej. Zatrudniający może np. zwolnić nas z obowiązku świadczenia pracy. W okresie wypowiedzenia możemy wykorzystać zaległy urlop, ale jego przyznanie jest zależne od woli pracodawcy. Jeśli nie dostajemy dni wolnych, należy nam się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego wysokość oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Jeśli to możliwe, postarajmy się odejść z pracy w dobrej atmosferze. Nie palmy za sobą mostów. Nie mówmy nikomu o zamiarze odejścia, dopóki nie poinformujemy o tym szefa. Podczas rozmowy z pracodawcą możemy wyjaśnić mu motywy naszej decyzji. Dobrze jest także podziękować za współpracę. Pamiętajmy również o tym, by pożegnać się z kolegami oraz z klientami.

 

 

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama