Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

21 z 22 dyscyplin naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim ma uprawnienia do nadawania stopni: doktora i doktora habilitowanego. 

Takie są wstępne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Osiągnięcia badawcze placówek z lat 2017-2021 oceniano w pięciostopniowej skali: od A+ (najlepszej) przez A, B+, B do C (najsłabszej). Ewaluacja rozpoczęła się 1 stycznia 2022 roku.

Od przyznanej kategorii zależały uprawnienia (m.in. do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych) oraz wysokość subwencji z budżetu państwa. Na Uniwersytecie Rzeszowskim 21 z 22 dyscyplin naukowych ma uprawnienia do nadawania stopni: doktora i doktora habilitowanego.

Spośród 22 ocenianych dyscyplin 6 uzyskało kategorię A, 15 – kategorię B+, a jedna – kategorię B. – To nie jest nasze ostatnie słowo – komentuje prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor UR. Kategorią B otrzymał Instytut Muzyki. Dla UR przesłane wyniki potwierdzają wysoki poziom i jakość prowadzonych w uniwersytecie badan naukowych.

– Szczegółowa analiza wyników pokazuje jasno, że w kilku przypadkach ocena może być wyższa. Zaangażowanie pracowników naukowych i wsparcie administracyjne pokazały, że społeczność akademicka naszego uniwersytetu rozumie wagę nauki i rolę jaką uniwersytet odgrywa w naszym regionie oraz jaki wpływ ma na polską naukę – dodaje rektor Czopek. 

Ewaluację uczelni i instytutów naukowych co cztery lata wprowadzono na mocy nowych przepisów zapisanych w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i obowiązujących od 1 października 2018 roku. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich. 

Jak poinformował dr Maciej Ulita, rzecznik UR, niezależnie od wysokich ocen część Instytutów odwoła się, by przyznane im kategorie zostały podwyższone. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Dla WSPiA kategoria B+

Inna rzeszowska uczelnia, WSPiA otrzymała kategorię B+. To oznacza, że uczelnia, oprócz uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo, otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

– To dla nas wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom badań naukowych i nauczania – nie ma wątpliwości Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. – Ministerialna ocena pokazuje, że jesteśmy silnym i prężnym ośrodkiem naukowym w zakresie prawa – dodaje.  

WSPiA podkreśla, że ocena działalności jednostek naukowych nie była obowiązkowa dla uczelni niepublicznych. Przystąpiło do niej zaledwie 29 uczelni niepublicznych, w tym WSPiA. – Wiele uniwersyteckich wydziałów prawa z wieloletnią tradycją uzyskało także kategorię B+ – zwraca uwagę Pawlak. 

WSPiA uważa, że ocena analizy punktacji za efekty naukowo-badawcze daje podstawy do uzyskania przez uczelnię kategorii A, o co zamierza się starać w procedurze odwoławczej.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama