Prof. Adam Reich nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich został nowym rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2024-2028.

 

Zdjęcia: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Taką decyzję we wtorek (16 kwietnia) podjęło liczące 150 osób Kolegium Elektorów UR. O fotel rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego walczyły dwie osoby: prof. dr hab. Paweł Grata, obecny prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych, oraz prof. dr hab. n. med. Adam Reich, obecny dyrektor Instytutu Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych.

Zaszczyt i zobowiązanie 

Wybory wygrał prof. Adam Reich. W tajnym głosowaniu elektorów otrzymał 83 głosy, a prof. Paweł Grata – 66. O wynikach głosowania poinformował prof. Marek Stanisz, przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

– To ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie. Będę działał na rzecz dobra uczelni, wszystkich naszych pracowników, studentów, by uczelnia się rozwijała, była dostrzeżona zarówno na terenie Podkarpacia, jak i całej Polski i Europy – mówił po wyborach prof. Reich. 

Prof. Paweł Grata podziękował za oddane na niego głosy. „66 to całkiem ładna i okrągła liczba, zabrakło tylko, albo raczej aż, dziewięciu głosów. Żałuję, że moja wizja Uniwersytetu nie spotkała się z poparciem większości elektorów” – napisał w mediach społecznościowych.

Pogratulował wygranej prof. Adamowi Reichowi, zapowiedział, że „nadal ciężko pracuję dla dobra Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

Nowy rektor swoją kadencję rozpocznie 1 września 2024 roku. Uroczyste przekazanie władzy nastąpi na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu nowej kadencji. Prof. Adam Reich na stanowisku rektora UR zastąpi prof. Sylwestra Czopka, który uczelnią kierował od 1 września 2015 roku. W tym roku kończy mu się druga, ostatnia kadencja.

Prof. Czopek: jesteśmy rodziną 

Prof. Czopek ma nadzieję, że nowy rektor UR będzie wspierał wiodące kierunki uczelni oraz te, które decydują o sile uniwersytetu. – Jeżeli pan profesor uzna, że będę mógł w czymś pomóc na etapie zarządzania, czy też jakiś tylko rad, to będę do dyspozycji – zadeklarował prof. Sylwester Czopek, który pogratulował Adamowi Reichowi zwycięstwa w wyborach. 

– Uniwersytet był, jest i będzie moim miejscem – dodał rektor Czopek. Stwierdził, że wybór Adama Reicha na nowego rektora jest symbolem „nowego otwarcia uniwersytetu”. Reichowi życzył dobrej współpracy z „całą społecznością uniwersytecką”. – Jesteśmy wielką rodziną. Dopóki nią jesteśmy niepodzieloną, to jest to nasza siła – dodał prof. Czopek.  

– Jeżeli ktoś będzie próbował nas dzielić, różnicować, to wtedy przegramy – powiedział Sylwester Czopek. – Uniwersytet jest na dobrej drodze do doskonałości. Tą doskonałość będzie propagować i spełniać w najbliższych latach. Mam nadzieję, że kierunek, który wypracowaliśmy przez osiem lat, nadal będzie dominował. 

Powrót uniwersyteckich wydziałów

Sam prof. Reich przypomniał, że jednym z jego głównym postulatów programowych był powrót do struktury wydziałowej uniwersytetu. – Powrotu do mniejszych jednostek, ale z większą autonomią, by pracownicy różnych kierunków mieli poczucie, że decydują, jak ich dyscyplina naukowa się rozwija, w jakim kierunku idzie program nauczania – mówił Reich.

Sam chce „nadawać ton” tym zmianom. – Chcę postawić na jakość – zapowiedział rektor-elekt.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Chcę postawić na współpracę między różnymi dyscyplinami, a nie wspieraniu jednej, czy drugiej dyscypliny. W kampanii wyborczej deklarowałem chęć wspierania wszystkich kierunków – medycznych, przyrodniczych, nauk ścisłych, rolniczych, ale również humanistycznych, społecznych i również artystycznych. Chcę je nawet wzmocnić – mówił.

Prof. Adam Reich stwierdził, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji UR – w styczniu pracownicy upomnieli się o weryfikację uchwalonego w listopadzie 2023 roku regulaminu wynagradzania. Najbliższe miesiące chce poświęcić na poznanie szczegółów stanu finansów uczelni. – Potrzebny jest bilans otwarcia, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy – uważa Reich.

W kampanii wyborczej obiecywał podwyżki pensji długoletnim pracownikom z wyższym wykształceniem. Adam Reich mówił, że uczelnia chce postawić na projekty, mocną współpracę z „otoczeniem gospodarczym i samorządowym”, przeanalizuje też, dlaczego UR w niektórych rankingach ma niską pozycję. 

Kim jest nowy rektor? 

Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

47-letni Adam Reich jest dermatologiem i wenerologiem, profesorem nauk medycznych, absolwentem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończył z wyróżnieniem w roku 2002.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 r., a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2011 r. Tytuł profesora nauk medycznych został mu nadany w 2017 roku.

W latach 2007-2017 Adam Reich był związany z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie pracował jako asystent, adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny.

Od 2017 był kierownikiem Zakładu i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 2018-2024 dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych przy Kolegium Nauk Medycznych UR. Reich założył pierwszą w Polsce poradnię diagnostyki i leczenia świądu. 

Prof. Adam Reich jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz twórcą i przewodniczącym oddziału podkarpackiego PTD, członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym European Academy of Dermatology and Venereology.

Adam Reich jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym stypendium im. Otto Braun-Falco, nagrody im. prof. Feliksa Wąsika za najlepszą pracę w dziedzinie onkologii dermatologicznej, nagrody im. prof. Zdzisława Ruszczaka w kategorii Działalność naukowa, czy stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

Adam Reich jest autorem ponad 450 prac naukowych oraz autorem lub współautorem wielu podręczników i monografii, założycielem i redaktorem głównym czasopisma Forum Dermatologicum, a także redaktorem działu w czasopismach Archives of Medical Sciences, Biomed Research International, czy Dermatology and Therapy.

Do głównych zainteresowań naukowych Adama Reicha należą: autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej, choroby skóry okresu ciąży, łuszczyca, onkologia dermatologiczna, psychodermatologia oraz patogeneza i obraz kliniczny świądu.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama