Zdjęcie: Materiały pracuj.pl

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej polega m.in. na rozważeniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej padają. Opinie dotyczące określonych tematów powinny być prawdziwe – szczerość w kontakcie z rekruterem jest istotna. Muszą być również przemyślane.

  1. „Czy może Pani/Pan powiedzieć coś o sobie?”

Udzielając odpowiedzi na takie pytanie, mówmy o sobie w kontekście zawodowym. Wspomnijmy o naszych celach, osiągnięciach, rozwoju itd. Możemy również opowiedzieć o sukcesach, jakie dotychczas osiągnęliśmy.

2. „Dlaczego chce Pani/Pan zmienić pracę?”

Udzielając odpowiedzi na takie pytanie, możemy wspomnieć np. o chęci realizowania nowych przedsięwzięć. Starajmy się nie stawiać poprzedniego pracodawcy w negatywnym świetle, nawet jeśli powody naszego odejścia są związane np. z jego niewłaściwym zachowaniem.

3. „Dlaczego chce Pani/Pan u nas pracować?”

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukajmy najważniejsze informacje na temat działalności firmy, w której chcielibyśmy pracować. Możemy poznać jej historię, ale najważniejsze są cele, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować. Warto wykazać zbieżność priorytetów firmy oraz naszych.

4. „Jakie zarobki by Panią/Pana satysfakcjonowały?”

Nie wszystkie oferty pracy zawierają informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia, jakie miałby otrzymywać pracownik. Często ten temat jest poruszany dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Określając wysokość wynagrodzenia, jakie chcielibyśmy otrzymywać, weźmy pod uwagę m.in. sytuację na rynku pracy, poziom płac w branży, nasze doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności.  

5. „Jakie są Pani/Pana zalety?”

Wymieniając swoje mocne strony, wskazujmy w szczególności te, które mogą korzystnie wpłynąć na jakość naszej pracy. Starajmy się uzasadniać subiektywne opinie, przytaczając konkretne przykłady z życia zawodowego.

6. „Co uważa Pani/Pan za swoje słabe strony?”

Zapytani o wady, nie odpowiadajmy, że nie mamy żadnych. Nie istnieją ludzie idealni, którzy nie popełniają błędów i nie okazują żadnych słabości. Wspomnijmy o słabych stronach, które nie mają wpływu na jakość naszej pracy. Możemy mówić również o wadach, które w pewnych okolicznościach uznaje się za zalety. Warto opowiedzieć także o słabościach, które udało nam się przezwyciężyć.

7. „Jak ocenia Pani/Pan swoją umiejętność pracy w zespole?”

Praca w zespole jest niezbędna w wielu zawodach. Odnajdywanie się w grupie i umiejętność osiągania wspólnych celów to kompetencja miękka, o którą często pytają rekruterzy. Aby móc udzielić szczerej odpowiedzi, postarajmy się zwiększyć swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się i współdziałania ze współpracownikami.

8. „Czy ma Pani/Pan jakieś pytania?”

Zadawanie pytań w trakcie spotkania z rekruterem świadczy o naszym zaangażowaniu i – co najważniejsze – pomaga nam uzyskać istotne informacje. Możemy zapytać np. o to, kiedy będą znane wyniki poszczególnych etapów rekrutacji. Warto dowiedzieć się również, jakie są możliwości rozwoju w danej firmie, a w szczególności na stanowisku, jakie mielibyśmy objąć.  

 

 

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama