djęcie: Materiały pracuj.pl

Od pracownika oczekuje się zaangażowania, nawet jeśli takie informacje nie wynikają bezpośrednio z treści oferty pracy. Chcąc zaprezentować taką cechę podczas rozmowy rekrutacyjnej, warto zadawać pytania potencjalnemu pracodawcy. Eksperci Pracuj.pl podpowiadają, o co pytać.

Zadawanie dodatkowych pytań ma na celu nie tylko wykazanie, że jesteśmy zaangażowani. Uzyskując odpowiedzi, możemy zweryfikować, czy rzeczywiście chcemy podjąć pracę w danej firmie.

  1. Czy z objęciem określonego stanowiska wiążą się dodatkowe obowiązki – inne niż te, które zostały wskazane w ofercie pracy?

Oczekiwania wobec potencjalnego pracownika, a także zakres obowiązków – to informacje, które najczęściej można znaleźć w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy rekrutacyjnej możemy poprosić o udzielenie dodatkowych informacji na ten temat.  

2. Które kompetencje miękkie mają szczególne znaczenie w przedsiębiorstwie?

Niektóre firmy kładą nacisk na pracę zespołową, inne oczekują pracowników otwartości na zmiany i umiejętności dostosowania się do nowych warunków. Postarajmy się określić, które kompetencje miękkie są ważne dla naszego potencjalnego pracodawcy. Mając taką wiedzę, będziemy mogli nad nimi pracować.

3. Czy praca, jaką mamy wykonywać, wymaga odbywania podróży służbowych?

Warto uściślić również kwestie związane z koniecznością wykonywania obowiązków poza miastem, w którym znajduje się siedziba naszego potencjalnego pracodawcy. Możemy zapytać także o częstotliwość wyjazdów i ich charakter. Dzięki temu zyskamy dodatkowe dane, które pomogą nam określić, czy chcemy podjąć pracę na warunkach, jakie proponuje potencjalny pracodawca. Nasza decyzja o podjęciu pracy będzie bardziej świadoma.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

4. Jakie metody oceny pracowników stosuje się w firmie?

Postarajmy się ustalić również, jak będzie oceniana nasza praca. To bardzo ważne, czy efekty naszych działań są mierzone przy użyciu standaryzowanych metod i narzędzi, czy np. jeden z przełożonych dokonuje subiektywnej oceny. Klarowne i konkretne kryteria, na podstawie których określa się wartość pracy wykonywanej przez zatrudnionego, umożliwiają przestrzeganie zasady równego traktowania pracowników.  

5. Jaka jest ścieżka kariery w przedsiębiorstwie?

Zanim podejmiemy pracę w danej firmie, postarajmy się ustalić, na jakie możliwości rozwoju możemy liczyć. Ważne, byśmy wcześniej określili, jakie cele zamierzamy osiągnąć w życiu zawodowym. Znając własne oczekiwania, warto zapytać m.in. o to, jaka jest droga awansu. Możemy dowiedzieć się również, czy przedsiębiorstwo przygotowuje dla pracowników pakiety szkoleń lub czy oferuje inne możliwości doskonalenia zawodowego. Zadając takie pytania, wykażemy, że jest w nas pragnienie rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

6. Jakie będą kolejne etapy rekrutacji?

Dzięki zdobyciu dodatkowych, ważnych informacje na temat rekrutacji, zdołamy lepiej przygotować się do kolejnych etapów. To sprawi, że będziemy mogli zaprezentować się korzystniej i zwiększymy swoje szanse na zdobycie posady, na której nam zależy. 

 

 

 

Reklama