Zdjęcie: Urząd Miasta w Rzeszowie

Marek Bajdak oraz Paweł Baj podpisali dokumenty dotyczące rozliczeń majątkowych po poszerzeniu Rzeszowa o tereny z gminy Głogów Małopolski. Miasto przejmie sieć wodociągowo-kanalizacyjną, działki i spłaci długi gminy. 

Podpisane w piątek porozumienia to finał ustaleń, które zapadły podczas rozmów prowadzonych na początku kwietnia. Przypomnijmy, Pogwizdów Nowy przyłączono do Rzeszowa w 2021 r., a Miłocin dwa lata wcześniej – w 2019 r. Oba sołectwa wcześniej były w granicach gminy Głogów Małopolski. 

Umowy regulują m.in. kwestie dotyczące gruntów, budynków szkoły, hali sportowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. – Miasto poszerzając się musi podejmować dialog z samorządem od którego tereny przejmuje. To warunek konieczny do dalszej, dobrej współpracy – mówił w piątek Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa. .

– Cieszę się, że mogliśmy załatwić te sprawy majątkowe w tak konstruktywnym dialogu, bo w takich sytuacjach potrzebne są rozmowy i ustalenia – podkreślał Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp. 

MPWiK przejmuje sieci

Zdjęcie: Urząd Miasta w Rzeszowie

Pierwsze podpisane porozumienie dotyczy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Pogwizdowa Nowego i Miłocina, która przejdzie na własność rzeszowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. To porozumienie podpisali także szefowie MPWiK i gminnej spółki Ekogłog: Marek Ustrobiński i Andrzej Sawicki.  

Na mocy porozumienia MPWiK odkupi od gminy Głogów Młp. sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz infrastrukturę towarzyszącą, które znajdują się na terenie Miłocina i Podgwizdowa Nowego. To ok. 24,5 km sieci kanalizacyjnej oraz prawie 18 km sieci wodociągowej. MPWiK zapłaci za to około 430 tys. zł.

Urządzenia mają być przekazane spółce do 31 maja br. Od 1 czerwca MPWiK stanie się ich właścicielem i formalnie będzie obsługiwał mieszkańców Pogwizdowa i Miłocina. Jednak do czasu połączenia przejętych przez MPWiK sieci z miejskim systemem wodę mieszkańcom będzie dostarczał Ekogłog, a MPWiK będzie za to płacił. Najdalej do 31 grudnia br.

– Możliwe, że uda nam się nawet szybciej połączyć sieci. Infrastrukturę kanalizacyjną również trzeba spiąć z miejską. Planujemy to zrobić najpóźniej do czerwca przyszłego roku. A do tego czasu ścieki będzie również odbierała od mieszkańców głogowska spółka. Za obie usługi w tym czasie będziemy płacić – wyjaśnia Marek Ustrobiński.

Obie gminy ustaliły także szczegóły dotyczące dostępu służb MPWiK do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, aby wykonywać niezbędne prace związane z obsługą instalacji oraz jej rozbudową.

Zaraz po zawarciu porozumienia, MPWiK zajmie się odczytem wodomierzy mieszkańców Miłocina i Pogwizdowa Nowego i rozpocznie montaż nowych. Ratusz zapowiada, że MPWiK zorganizuje także akcję przepisywania umów, które mieszkańcy dotychczas podpisywali ze Ekogłogiem. 

Nowe umowy można będzie podpisywać w punktach, w których mieszkańcy załatwiali formalności po przyłączeniu obu sołectw do Rzeszowa. W Miłocinie będzie to Dom Ludowy przy ulicy Myśliwskiej 26, a w Pogwizdowie Nowym siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Pogwizdowskiej 85.  

Szkoła i hala sportowa

Kolejne porozumienie finalizuje kwestie dotyczące szkoły oraz hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Gmina Głogów Młp. przekazuje miastu oba obiekty oraz działkę. W zamian Rzeszów udzieli gminie pomocy finansowej (2,4 mln zł) na spłatę zadłużenia związanego z budową hali sportowej.

Rzeszów kupi także od Głogowa Młp. za 328 tys. wyposażenie szkoły – przede wszystkim sprzęt komputerowy. Natomiast za okres od stycznia do maja, czyli do podpisania aktu notarialnego, miasto zapłaci gminie niewielki czynsz za dzierżawę budynku. Oba obiekty – szkoła i hala sportowa – zostaną przekazane Rzeszowowi do końca maja.

Działki dla Rzeszowa za darmo

Marek Bajdak i Paweł Baj podpisali też porozumienie o bezpłatnym przekazaniu Rzeszowowi działek w Pogwizdowie, a będących własnością gminy i we władaniu gminy i użytkowaniu wieczystym. Działki (5 ha) mają być przekazane po podpisaniu porozumienia. Te, którymi włada gmina (2,5 ha), trafią do miasta po uregulowaniu spraw własnościowych.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama