Reklama

Politechnika Rzeszowska to naukowa wizytówka Rzeszowa, a zdobycie dyplomu tej uczelni otwiera drzwi do najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i zagranicą.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku i przyszłych pracodawców, chcąc spełnić oczekiwania młodych ludzi, uczelnia oferuje 30 atrakcyjnych kierunków studiów, w tym 29 kierunków studiów pierwszego stopnia, oraz 7 kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Oferta kształcenia jest bardzo atrakcyjna, a realizowane programy studiów ciągle udoskonalane z uwzględnieniem analizy rynku pracy. Innowacyjny system kształcenia daje studentom wykreowania własnej ścieżki kształcenia, a szeroka oferta kształcenia pozwala spełniać marzenia i ambicje młodych ludzi. Kierunki oferowane przez Politechnikę Rzeszowską umożliwiają zdobycie solidnego wykształcenia, realizację pasji i szybką zawodową karierę. Informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie: rekrutacja.prz.edu.pl.

Kandydaci mają do wyboru m.in. takie kierunki studiów, jak: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, elektromobilność, elektronika i telekomunikacja, geodezja i planowanie przestrzenne, informatyka, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria i analiza danych, inżynieria w medycynie, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, technologia chemiczna, zarządzanie, a także tak elitarny jak lotnictwo i kosmonautyka, gdzie w ramach specjalności „pilotaż” prowadzi się szkolenie pilotów lotnictwa cywilnego. Odbywa się ono w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spełniającym wymagania przepisów europejskich. Pasjonaci szybownictwa mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej. Funkcjonujący tam Ośrodek Szkolenia Lotniczego posiada certyfikat ULC, pozwalający prowadzić szkolenia szybowcowe do licencji pilota szybowcowego.

Mocną stroną uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, której osiągnięcia i wynalazki stanowią ważny wkład do współczesnych nauk technicznych, co przekłada się na praktyczny wymiar kształcenia. Bogato wyposażone sale dydaktyczne, ponad 200 laboratoriów badawczych z unikatową i nowoczesną aparaturą badawczą, zasobny księgozbiór biblioteczny zapewniają wysoki poziom kształcenia i możliwość zdobycia kwalifikacji cenionych przez pracodawców, zarówno w kraju jak i za granicą.

Politechnika to nowoczesny ośrodek naukowy ściśle powiązany z przemysłem i równocześnie jedna z najlepszych polskich uczelni technicznych z niepowtarzalną atmosferą studiowania, zapewniająca bardzo dobre warunki do rozwoju pasji i zainteresowań. Uczelnia kształci kadrę inżynierską przygotowaną do prowadzenia badań naukowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Na naszej uczelni prowadzone są zaawansowane badania naukowe z zakresu nowoczesnych technologii, a także liczne projekty badawcze wspólnie z polskimi i zagranicznymi firmami. Przeprowadzamy tym samym transfer badań do gospodarki.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej to ambitni młodzi ludzie, którzy osiągają wiele sukcesów, także międzynarodowych. Aktywnie uczestniczą w różnych projektach, w tym lotniczych, technologicznych, motoryzacyjnych, chemicznych, informatycznych. Projektują aplikacje mobilne, opracowują wynalazki ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, biorą udział w zawodach łazików marsjańskich, mają swój wkład w konstruowaniu bolidu czy samolotu, dronów czy samolotów udźwigowych. Uzyskując dyplom inżyniera, są doskonale przygotowani do prowadzenia badań naukowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Politechnika Rzeszowska stwarza możliwość udziału w programie wymiany akademickiej Erasmus+, którego celem jest zwiększenie szans absolwenta na rynku pracy, zdobywanie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy i poznanie nowych kultur oraz doskonalenie kompetencji językowych. Uczelnia ma podpisane umowy z 92 uczelniami wyższymi w 24 krajach europejskich oraz z 20 uczelniami poza UE np. w Brazylii.  

Studenci mogą działać w ponad 60 kołach naukowych. Warto wymienić takie koła jak: Euroavia, PRz Racing Team czy Legendary Rover, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mają również możliwość realizować swoje pasje również w Studenckim Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny” lub w Chórze Akademickim. Do dyspozycji studentów jest również Centrum Sportu Akademickiego oraz Akademickie Radio i Telewizja Centrum.

Nasze miasteczko akademickie, gdzie znajduje się 6 akademików dla ok. 2000 mieszkańców, jest uważane za jedno z atrakcyjniejszych w kraju. Panuje tutaj niesamowity klimat a z uwagi na usytuowanie blisko centrum miasta kulturalna i rozrywkowa oferta Rzeszowa pozostają na wyciągniecie ręki.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że wykształcenie techniczne jest dobrą lokatą na przyszłość. Dyplom ukończenia naszej uczelni daje gwarancję zdobycia dobrej pracy. Wykształcenie, które można zdobyć na Politechnice Rzeszowskiej jest cenione przez pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci Uczelni piastują kierownicze stanowiska w renomowanych przedsiębiorstwach co stanowi bez wątpienia dowód na wysoki poziom kształcenia na najlepszej uczelni w południowo-wschodniej Polsce.

Wybierz studia na Politechnice Rzeszowskiej i zamień pasję w wymarzoną pracę.

 

 

Reklama