Zdjęcie: ZUS

W czwartek (4 marca) eksperci rzeszowskiego oddziału ZUS będą odpowiadać telefonicznie na temat waloryzacji emerytur i rent. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent.
Świadczenia wzrosną o ponad 4 procent. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50,88 zł.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 procent. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

– Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia – wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik regionalny ZUS na Podkarpaciu. 

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

W czwartek (4 marca) w godz. 10:00-11:30 pod numerem telefonu 17 858 61 85 eksperci ZUS w Rzeszowie odpowiadać będą na pytania dotyczące waloryzacji.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama