Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z jednogłośnym absolutorium

Władze powiatu rzeszowskiego w czwartek otrzymały absolutorium od wszystkich radnych. To wyraz uznania za liczne inwestycje w ostatnim roku oraz działania poprawiające jakość życia w powiecie.

 

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium podczas uroczystej sesji w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Za absolutorium głosowało 26 radnych, trzech radnych było nieobecnych.

W zarządzie jest pięć osób: starosta Józef Jodłowski, wicestarosta Marek Sitarz, a także trzej członkowie – Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko. Organ doradczy tworzą: sekretarz powiatu – Waldemar Pijar oraz skarbnik powiatu – Danuta Gargała.

Powiat rzeszowski potrafił dostosować się do nowych wyzwań w trudnym czasie pandemii. Wymagało to ogromnej pracy pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu – mówił starosta Józef Jodłowski.  

Podziękował całemu zarządowi za pracę na rzecz powiatu. W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście na czele z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart, dyrektorami podległych staroście placówek i wydziałów oraz wójt Lubeni Adam Skoczylas ze swoim zastępcą.

– Absolutorium bez głosu sprzeciwu to wyraz uznania dla starosty i całego zarządu – podkreślała wojewoda Ewa Leniart. – W powiecie równo traktowane są kwestie związane z inwestycjami, jak i te ludzkie dotyczące spraw społeczności powiatu – dodawała. 

– Powiatowy model pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych jest wzorcowy. Umiecie osiągać cele, które są ważne dla całego powiatu – oceniła wojewoda Leniart.

Kluczowe inwestycje

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Nie dziwi taka jednomyślność w Radzie Powiatu. W minionym roku, pomimo pandemii, powiat zrealizował szereg ważnych przedsięwzięć, np. wybudował cztery mosty i przepust za ok. 9 mln zł, przebudowano pawilon nr 3 „Sanatorium” w Górnie oraz rozbudowano budynek urządzeń technicznych dla gazów medycznych za przeszło 10 mln zł.

Zrealizowano też inwestycje w obszarze oświaty – m.in. wybudowano stację kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, wykonano prace w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Zaadaptowano też budynek w Tyczynie na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży.

Niedawno podpisano umowę na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy strategicznego łącznika drogi ekspresowej S19. Łącznie na inwestycje w 2020 roku wydano blisko 24 mln zł. Kolejnym sukcesem jest dynamiczny rozwój firm w utworzonym przez powiat Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. Zainwestowało w nim już 30 firm. 

Wspomnieć należy o wsparciu dla firm z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – pomoc ta wyniosła ok. 180 mln zł. PUP zajął trzecie miejsce w Polsce pod względem skuteczności w walce z bezrobociem (wg Rankingu Powiatowych Urzędów Pracy Unii Metropolii Polskich).

Samorząd powiatu rzeszowskiego również w tym roku kontynuuje inwestycyjną działalność. Podpisana została m.in. umowa na utworzenie „Domu matki z dzieckiem” w Górnie. Realizowane będą projekty z Funduszu COVID-19, a także strategiczne inwestycje drogowe.

Zasłużeni dla powiatu

Sesja absolutoryjna była też okazją do uhonorowania wybitnych mieszkańców powiatu  medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”.

Odznaczenia z rąk starosty rzeszowskiego odebrali: Anna Dębska – prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu oraz ks. prałat dr Stanisław Janusz – proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Medal został przyznany także Stanisławowi Tymowiczowi – prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Reklama