Zdjęcie: Adam Janusz / WSIiZ. Nowy skład władz WSIiZ:. Od lewej: mec. Olgierd Łunarski - przedstawiciel założyciela WSIiZ, prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości, dr Małgorzata Gosek – nowa prorektor ds. nauczania, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek - prezydent WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek – nowy wiceprezydent WSIiZ, dr Andrzej Rozmus – nowy rektor WSIiZ, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka – nowy prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Od 1 czerwca br. nowym rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie będzie dr hab. Andrzej Rozmus. 

Dotychczasowy rektor WSIiZ (od 2016 roku) dr Wergiliusz Gołąbek został wiceprezydentem uczelni oraz prawą ręką prezydenta i twórcy WSIiZ dr hab. inż. Tadeusza Pomianka. 

– Zmiana na stanowisku rektora to kolejny etap przekazywania władzy w uczelni młodszemu pokoleniu, pierwsze takie działania miały miejsce już 6 lat temu – mówi prezydent Pomianek.

Przerwana kadencja 

Tadeusz Pomianek decyzję o powołaniu nowego rektora podjął po pozytywnej decyzji członków Senatu WSIiZ 24 maja br.

– Już na początku drugiej kadencji rektora dr. Wergiliusza Gołąbka ustaliliśmy, że prawdopodobnie w połowie jego drugiej kadencji nastąpi kolejny etap pokoleniowego przekazywania obowiązków rektorskich – twierdzi Tadeusz Pomianek.

– Zdecydowaliśmy się na ten krok teraz, ponieważ uczelnia rozpoczyna dwa duże i ważne dla jej przyszłości projekty. Chcemy, aby za ten etap odpowiedzialny był nowy zespół rektorski – wyjaśnia twórca WSIiZ. 

Dr Wergiliusz Gołąbek będzie odpowiedzialny za pozyskanie partnerów spoza uczelni do projektów WSIiZ. – Będę miał silne wsparcie ze strony osoby, która na przestrzeni 6 lat pokazała swoje walory i skuteczność jako wieloletni rektor – mówi prezydent Pomianek.

Zarówno on, jak Wergiliusz Gołąbek, już jako wiceprezydent WSIiZ, oprócz kontroli, mają się skupiać na „inspirowaniu i wspomaganiu kluczowych przedsięwzięć” WSIiZ. 

Nowe pokolenie 

Obecnie uczelnią będzie zarządzało pokolenie urodzone w latach 70. Dr hab. Andrzej Rozmus jest związany z WSIiZ od 1998 roku, ostatnie 10 lat był prorektorem ds. nauczania, a od 2019 roku pełni także funkcję dyrektora Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ.

We władzach WSIiZ pozostaje dotychczasowa prorektor ds. nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. Od 1 czerwca zakres jej odpowiedzialności zostanie rozszerzony o obszar współpracy międzynarodowej.

Jurkowska-Gomułka jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, związana jest z uczelnią od 1999 r. Wyjaśnia skomplikowane zagadnienia prawne studentom ścieżek anglojęzycznych, od wielu lat wspiera rozwój oferty kształcenia międzynarodowego WSIiZ. 

Na stanowisko prorektora ds. nauczania na miejsce dr. hab. Andrzeja Rozmusa powołano dr Małgorzata Gosek, która przez 9 lat była kanclerzem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, a ostatnio była członkiem Rady Prezydenckiej WSIiZ. 

Małgorzata Gosek jest matematykiem, doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, a zawodowo łączy doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama