Zdjęcie: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

Tygodnik „Polityka” ogłosił listę finalistek i finalistów 23. Nagród Naukowych „Polityki”. W tym gronie jest dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Do nagród „Polityki” nominowano 15 osób reprezentujących nauki techniczne, ścisłe, o życiu, a także humanistyczne i społeczne.

Konkurs jest dla młodych osób ze świata nauki, które w ciągu ostatniego roku lub dwóch lat „minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym”, np. dzięki obronie pracy doktorskiej, ukończeniu habilitacji, opublikowaniu artykułu naukowego lub ukończeniu istotnych badań.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie kapituły. W skład kapituły I etapu (profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Do kapituły II etapu (obywatelskiej) zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość. Wskazuje pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące.

– Nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego – wyjaśnia Damian Gębarowski, rzecznik Politechniki Rzeszowskiej. 

Celem konkursu „Polityki” jest promowanie wartościowych wzorów kariery oraz osiągnięć młodych naukowców w Polsce. Nagrodą są stypendia w wysokości 15 tys. zł dla najlepszej piątki. Pozostali finaliści otrzymają niższe nagrody finansowe.

Pełna lista tegorocznych finalistów:

Nauki techniczne

– dr inż. arch. Monika Szopińska-Mularz – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – architektura

– dr inż. Adam Okniński – Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – nauki techniczne

Nauki ścisłe:

– dr hab. Piotr Skowron – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski – informatyka

– dr inż. Michał Dziadek – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – biotechnologia

– dr Marcin Lindner – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – chemia

Nauki o życiu:

– dr Maciej Cieśla – Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN – biologia

– dr Damian Jacenik – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki – biologia

– dr hab. n. med. Paweł Rajwa – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – medycyna

Nauki humanistyczne:

– dr Michał Koza – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński – literaturoznawstwo

– dr Paweł Nowakowski – Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski – archeologia

– dr Kamil Mamak – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński – filozofia/prawo

– dr Maria Ferenc – Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma – historia

Nauki społeczne:

– dr Marek Muszyński – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – socjologia

– dr hab. Łukasz Okruszek – Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk – psychologia

– dr Marta Sylla – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – geografia.

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama