Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na Podkarpaciu średnia z polskiego i matematyki jest wyższa niż średnia krajowa.

Wstępne wyniki obowiązkowego egzaminu ósmoklasistów 2023 podano w poniedziałek. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 procent. 

Ósmoklasiści musieli też przystąpić egzaminu z języka obcego. Średnia krajowa z angielskiego wyniosła 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

Na Podkarpaciu, gdzie do testu wiedzy przystąpiło, prawie 25 tys. uczniów, średnia punktów możliwych do zdobycia z języka polskiego wyniosła 68 procent, z matematyki – 56 procent, z języka angielskiego – 65 procent, a niemieckiego – 66 procent. 

Egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23-25 maja. Piszą go uczniowie po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Pozwala określić poziom wiedzy i wykształcenia ucznia kończącego pierwszy etap edukacji i zastępuje egzaminy wstępne do szkoły średniej.

W podanych w poniedziałek wstępnych wynikach egzaminu nie uwzględniono wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym – w czerwcu.

Gdzie dobrze, gdzie gorzej?

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. „Balladyna”. 

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych. 

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany.

Natomiast w przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z polskiego trudność sprawiło m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły „nie” z przysłówkami w stopniu najwyższym.

Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta. 

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama