Zdjęcie: Materiały prasowe Politechniki Rzeszowskiej
Reklama

Do 15 listopada można składać prace dyplomowe w konkursie z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Do wygrania płatny staż i 10 tys. zł.

Konkurs jest organizowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Na najlepszych uczestników konkursu czekają płatne staże. I tak laureat pierwszej nagrody za pracę magisterską dostanie 10 tys. zł i 3-miesięczny płatny staż oraz voucher na dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej dla osoby towarzyszącej na wybranej trasie warty 5,6 tys. zł.

Laureat drugiej nagrody otrzyma trzymiesięczny staż oraz voucher na dwa bilety w klasie ekonomicznej. Podobną nagrodę otrzyma także laureat trzeciej nagrody, z tym że czeka go tylko jeden bilet o wartości 2,8 tys. zł.

Analogicznie takie same nagrody otrzymają laureaci w kategorii najlepsza praca licencjacka lub inżynierska. Organizator konkursu nagrodzi także promotorów laureatów pierwszej nagrody zarówno w kategorii prac magisterskich, jak i licencjackich lub inżynierskich. Nagrodą dla promotorów będą dwa bilety w klasie ekonomicznej o wartości 5,6 tys. zł.

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów I lub II stopnia polskich uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Praca konkursowa musi dotyczyć lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo.

Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką lub inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu.

Organizatorzy zapraszają uczestników do zbadania takich zagadnień jak m.in. determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej.

Kolejne proponowane zagadnienia to wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotniczego, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także turystycznych, marketingowych czy socjologicznych. Jury ogłosi trzech zwycięzców w dwóch kategoriach na przełomie 2020/2021 r. Do kapituły konkursowej zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in. Politechnikę Rzeszowską. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: