Zdjęcie: MPWiK Rzeszów

Do 2027 roku zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. 

Przez rzeszowską oczyszczalnię codziennie przepływa i jest neutralizowanych 44 tysiące 700 m sześciennych ścieków. Maksymalna przepustowość oczyszczalni to 54 500 m sześc. na dobę. W oczyszczalni zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Rozbudowano m.in. suszarnię osadów ściekowych.

Możliwości suszarni są większe niż aktualne zapotrzebowanie miasta. Dotychczasowe inwestycje w oczyszczalnię to także potężne osadniki, do których trafiają bezpośrednio ścieki z miasta. Osadniki i zbiornik retencyjny zostały hermetycznie przykryte. Dzięki temu znacznie ograniczono uciążliwość odorową dla otoczenia.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje rocznie ok. 20 tys. ton osadów. Są one odwadniane i zagospodarowywane m.in. jako paliwo w cementowniach. Oczyszczalnia ma rezerwy, ale: – Miasto się rozwija, rozrasta, powstają nowe osiedla, przybywa odbiorców wody, siłą rzeczy przybywa ścieków – mówi Marek Ustrobiński, prezes MPWiK Rzeszów.

Mniejsze i tańsze

Trwa projektowanie budowy zbiornika retencyjnego ścieków surowych, modernizacji układu kogeneracji, budowy węzła hydrolizy termicznej osadu wraz ze zbiornikiem uśredniającym i zagęszczaczem osadu, montażu systemu separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu czynnego i budowy dwóch osadników wtórnych, układu drogowego i poletek osadowych.

– To duże, ale konieczne inwestycje – twierdzi Mirosław Pięta szef Jednostki Realizującej Projekt w rzeszowskim MPWiK. I uzasadnia: – Np. nowy zbiornik retencyjny ścieków surowych powinien powstać, bo w przypadku gwałtownych opadów deszczu napływ ścieków do oczyszczalni jest zbyt duży. Powstają wtedy kłopoty z właściwym ich oczyszczeniem.

MPWiK chce retencjonować ścieki, by utrzymać jakość pracy oczyszczalni. Inną planowaną inwestycją jest montaż nowych kogeneratorów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. – Nasze obecne kogeneratory pracują już prawie 20 lat. Wymagają kosztownych napraw i remontów. Nowe są sprawniejsze, mniejsze i tańsze w eksploatacji – wyjaśnia Pięta.

Dobudują dwa osadniki

W planach jest też budowa osadników wtórnych. Pracujące osadniki są przeciążone, co czasami pogarsza parametry ścieków oczyszczonych. Dobudowa dwóch osadników umożliwi przyjmowanie do części biologicznej oczyszczalni kolejnych 4800 m sześc. ścieków na godzinę w czasie deszczów bez szkody dla jakości oczyszczonych ścieków.

– Dodatkowo dałaby możliwość wyłączania poszczególnych osadników np. w celu wykonania prac remontowych – tłumaczy Tomasz Kamiński, zastępca kierownika JRP. 

Zaplanowano także instalację tzw. grawimetrii – to system separacji frakcji lekkich i ciężkich osadu ściekowego, co pozwali zwiększyć przepustowość i polepszyć jakość oczyszczania ścieków. Przygotowania do kolejnych inwestycji w oczyszczalni są fazie projektowej. MPWiK zakłada zakończenie wszystkich prac i oddanie do użytku do 2027 r.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama