Oczyszczalnia Ścieków w Rzeszowie / Zdjęcie: MPWiK

Ponad sto punktów pomiarowych w 64 sektorach rzeszowskiej sieci wodociągowej pomoże rzeszowskiemu MPWiK zapewnić mieszkańcom aglomeracji dostawy wody najwyższej jakości i bez przerw. Spółka realizuje wart blisko 12,4 miliona złotych nowoczesny system monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Budowa komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i kanalizacyjną rozpoczęła się w 2020 roku. Zadanie, któremu nadano nazwę „Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa” jest warte 12 milionów 369 tysięcy złotych brutto. Rzeszowski MPWiK sp. z o.o. uzyskał na nie znaczne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki z POIiŚ to 64 procent wartości inwestycji.

Zakończenie budowy sieci monitoringu zaplanowano na 2022 rok.

– Nowy system będzie się składał z trzech segmentów. To monitoring pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, aktywna mapa numeryczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzupełniona branżowymi informacjami archiwalnymi oraz bieżącymi z działów MPWiK oraz model sieci wodociągowej z bezpośrednimi pomiarami z monitoringu sieci – mówi Marek Ustrobiński, prezes rzeszowskiego MPWiK.

– System ma nas wspomagać w zapewnieniu nieprzerwanej dostawy wody dla mieszkańców Rzeszowa przy zachowaniu najwyższych parametrów jakościowych i optymalnych pod względem kosztów parametrów fizycznych czyli m. in. ciśnienia i przepływu w sieci wodociągowej – mówi Mirosław Pięta, kierownik Jednostki realizującej Projekt w rzeszowskim MPWiK.

Rzeszowską sieć wodociągową podzielono na 64 sektory. Jak tłumaczy Mirosław Pięta na sieci wodociągowej rozmieszczonych będzie 119 punktów pomiarowych. Będą wyposażone w aparaturę do pomiaru przepływu i ciśnienia wraz z przesyłaniem danych do systemu telemetrycznego. Dla celów monitoringu zostaną opomiarowane główne magistrale transportujące wodę. Punkty pomiarowe zostaną objęte systemem monitoringu nadzorowanym w trybie on-line. Hydrofornie i pompownie będą mieć możliwość sterowania zdalnego – zmianę wartości ciśnienia np. automatyczne obniżenie ciśnienia w godzinach nocnych.

Dodatkowo wdrożony zostanie ciągły pomiar jakości wody w zbiornikach retencyjnych oraz strategicznych pompowniach. Na głównych kolektorach sieci kanalizacyjnej będzie wykonanych 47 punktów pomiarowych służących do monitorowania wypełnienia magistral. Ponadto monitoringowi poddane zostaną punkty odbioru ścieków z sąsiednich gmin.

Bardzo praktyczną zaletą systemu będzie możliwość uzyskiwania informacji o awaryjnym wycieku wody z sieci wodociągowej. – System przyniesie nam wiele korzyści. To lepsza jakość przesyłu wody, znacznie szybsza i precyzyjniejsza informacja o awariach i reakcja na nie. Po prostu kiedy pojawi się awaria sieci to nie będziemy musieli czekać aż kogoś zaleje i otrzymamy informacje od mieszkańców o awarii. Będziemy o niej wiedzieć już w momencie zaistnienia. I zanim jeszcze awaria spowoduje duże szkody już fachowcy będą na miejscu. Wspomoże ich GPS i mapa numeryczna sieci – mówi prezes Marek Ustrobiński.

Budowany w MPWiK nowoczesny system monitoringu poza tym, że ułatwi uszczelnienie sieci umożliwi także monitoring jakości wody pitnej oraz monitoring systemu odprowadzania ścieków.

– To wszystko znacznie ułatwi MPWiK optymalizację kosztów utrzymania sieci, unikanie niepotrzebnych strat, ale także dostaniemy nowe narzędzia, dzięki którym będziemy mogli przyjrzeć się sieci, ocenić jej stan, zaplanować działania. To szczególnie ważne w przypadku najstarszych fragmentów rzeszowskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – kończy Marek Ustrobiński.

System SCADA do monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej

W ramach wprowadzenia systemu nadzoru i monitoringu przewidziano stworzenie oprogramowania SCADA nadzorującego i wizualizującego dane z punktów pomiarowych oraz pozwalającego na sterowanie elementami automatycznej kontroli nad siecią wodociągową. System SCADA zostanie połączony z główną stacją dyspozytorska oraz z oddziałowymi stacjami dyspozytorskimi. Punktem wspierającym i uzupełniającym systemy nadzoru, monitoringu i modelowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie budowa systemu informacji przestrzennej GIS (Geographic Information System), zawierającego wszelkie niezbędne informacje o sieciach.

 

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama