Fundament pod ogrodzenie może mieć formę punktową lub liniową. Rodzaj konstrukcji posadowienia pod płot zależy przede wszystkim od ciężaru ogrodzenia.

W przypadku lekkich ogrodzeń z siatki rozwijanej z rolki fundament ma formę małych stóp wylewanych pod słupkami płotu. Murowane parkany wymagają wykonania posadowienia liniowego. W takim przypadku fundament musi być posadowiony w zależności od rodzaju gruntu oraz strefy przemarzania, w której znajduje się ogrodzenie.

Kiedy i dlaczego trzeba wykonać fundament pod ogrodzenie?

Ogrodzenia są obiektami budowlanymi, które wywierają znacznie mniejsze wartości obciążenia na grunt niż budynki. Nie oznacza to jednak, że płoty powinny być wykonywane z pominięciem elementów posadowienia. Konstrukcyjne elementy ogrodzeń, podobnie jak fundamenty budynków, są zasypywane gruntem.

Występujące w naszym kraju cykliczne spadki temperatury poniżej zera powodują proces wysadzania urobku gruntowego. Pominięcie wykonania fundamentu lub wykonanie posadowienia zbyt płytko może w takiej sytuacji skutkować utratą stateczności płotu.

Fundament pod ogrodzenie z bloczków betonowych lub inny murowany płot o większym ciężarze powinien mieć formę liniową. W takim przypadku konstrukcja posadowienia znajdująca się pod przęsłami płotu może mieć formę podwaliny. Pod słupkami oddzielającymi poszczególne fragmenty ogrodzenia należy natomiast wykonać klasyczne stopy fundamentowe.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Jeśli płot ma mieć formę siatki mocowanej do słupków, z reguły wystarczające jest zastosowanie małych stóp fundamentowych pod pionowe podpory.

Na jakiej głębokości najlepiej posadowić fundament pod ogrodzenie?

Zalecana głębokość posadowienia fundamentu pod ogrodzenie zależy od rodzaju konstrukcji. Podczas planowania rzędnej podstawy fundamentu należy wziąć pod uwagę głębokość przemarzania gruntu charakterystyczną dla danego obszaru.

Nasz kraj jest pod tym względem podzielony na cztery strefy. Głębokość przemarzania gruntu, w zależności od regionu, wynosi od 80 do 140 cm. Wykonując posadowienie pod słupki ogrodzeniowe, dobrze jest dobrać rzędną poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przypadku fundamentu pod poszczególne przęsła można zmniejszyć głębokość posadowienia. Liniowe elementy fundamentowe pod płot zazwyczaj są posadowione na głębokości około 50‒60 cm. Górna powierzchnia fundamentu powinna być wyniesiona ponad poziom otaczającego terenu na wysokość 10‒20 cm.

Podczas wykonywania długiego fundamentu pod ogrodzenie należy pamiętać, że poszczególne fragmenty elementów posadowienia powinny być od siebie oddylatowane. Uchronią one budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów, zmian temperatury oraz wilgotności i nierównomiernego nasłonecznienia. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna wynosić około 10‒12 m.

Reklama