Zdjęcie: Bartosz Frydrych / Rzeszów News
Reklama

– Czytelniczka najprawdopodobniej jest niezadowolona z takiego ustalenia rozkładu jazdy, który nie pasuje jej i być może pracownikom jej zakładu pracy, ale z kolei jest dostosowany optymalnie do potrzeb innych okolicznych firm – twierdzi Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 

11 czerwca 2021 r. na portalu Rzeszów News ukazał się artykuł pt. „Wybory w Rzeszowie tuż, tuż. O czym zapomnieli kandydaci? [LIST]”. W treści tego artykułu Czytelniczka Rzeszów News, wyraziła krytykę dotyczącą obsługi publicznym transportem zbiorowym Strefy Ekonomicznej Dworzysko pod kątem dowozu i odbioru pracowników tam zatrudnionych.

Czytelniczka stwierdza: „Pisałam w marcu 2021 r. do ZTM Rzeszów, żeby był dojazd dla osób niezmotoryzowanych autobusami MPK do nowo wybudowanych firm w odpowiednich dniach i godzinach w rejonie Dworzyska. Do dzisiaj nie robią nic. Miasto ani trochę nie angażuje się w problemy mieszkańców. Czy naprawdę mieszkanka powinna rozwiązywać problemy miasta? Rzeszów niech zadba o transport!”.

Odnosząc się do zażalenia czytelniczki należy stwierdzić, że rzeczywiście w marcu (24 marca br.) do Zarządu wpłynęło pismo dotyczące powyższej tematyki. W odpowiedzi Strona wnioskująca o usprawnienie komunikacji otrzymała wyczerpującą odpowiedź w sprawie podejmowanych przez naszą jednostkę działań.

Kroki podejmowane w tej sprawie były rozpoczęte jeszcze przed wpłynięciem wniosku, gdyż ZTM na bieżąco analizuje potrzeby w zakresie komunikacji miejskiej i stara się wychodzić naprzeciw, o ile istnieje tylko taka możliwość.

Poinformowaliśmy Stronę o tym, że: „W sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusu linii nr 55 do godzin funkcjonowania firm na strefie ekonomicznej Dworzysko, w następstwie wizji lokalnej, która odbyła się pod koniec marca br., wstępnie ustalono lokalizację dodatkowych przystanków celem planowanego wydłużenia trasy przejazdu tej linii”.

Ponadto zaznaczono, że: „Obecnie zarządcą dróg jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, dlatego nie mamy możliwości samodzielnego ustanowienia nowych przystanków”.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Dodatkowo zaznaczono też: „Jeśli chodzi o możliwość zmiany godzin kursowania autobusu, tak, aby kursy wcześniej przyjeżdżały na końcowy przystanek w strefie oraz wyjeżdżały z niego nieco później, to otrzymujemy wiele informacji o konieczności nie opóźnienia, ale przyspieszenia odjazdów tak, aby pracownicy jak najszybciej po pracy mogli opuścić strefę”.

Czytelniczka najprawdopodobniej jest niezadowolona z takiego ustalenia rozkładu jazdy, który nie pasuje jej i być może pracownikom jej zakładu pracy, ale z kolei jest dostosowany optymalnie do potrzeb innych okolicznych firm.

Na dzień dzisiejszy do strefy ekonomicznej Dworzysko kursuje jedna linia komunikacyjna: „55”. Realizuje ona przejazd na trasie: Bardowskiego – Pl. Wolności – Piłsudskiego – Marszałkowska – Lubelska – Wyzwolenia – Krakowska – Chmury – Inwestycyjna – Technologiczna. W dzień roboczy realizowane jest 7 par kursów. Na terenie strefy ekonomicznej jest 5 przystanków autobusowych przy drogach w części administrowanej przez gminę Miasto Rzeszów.

Zainteresowana wydłużeniem trasy linii nr 55 firma posiadająca swą siedzibę w dalszej części strefy zadeklarowała wystąpienie do zarządzającego w imieniu Starosty Powiatu Rzeszowskiego drogami wewnętrznymi, przy których należałoby ustanowić w proponowanych miejscach przystanki autobusowe.

Po zlokalizowaniu takowych (5 szt.) operator komunikacji miejskiej (MPK Rzeszów) wystąpi o uzgodnienie możliwości korzystania z tych przystanków i wówczas nic nie stanie na przeszkodzi do przedłużenia wspomnianej linii o kolejne przystanki ku wygodzie dojeżdżających tam pracowników. Jak wyraźnie widać zawarte w artykule stwierdzenie, że „do dzisiaj nic nie jest robione w kierunku zadbania o transport” mija się z prawdą.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Reklama