Gmina Miasto Rzeszów inwestuje w kanalizację deszczową. W latach 2003-2020 na ten cel z budżetu miasta, na realizację prawie 300 inwestycji, wydano 370 mln zł. 

Instytucją odpowiedzialną za prawidłowe utrzymanie cieków naturalnych przepływających przez Rzeszów jest, zgodnie z decyzją rządu, Państwowe Gospodarstwo „Wodne Polskie”. Ich zły stan techniczny rzutuje na funkcjonowanie całego systemu odprowadzania wód.

Mimo to, Rzeszów, w trosce o swoich mieszkańców, inwestuje w zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie miasta, ponieważ od zawsze było to jednym z głównych priorytetów dla władz miasta.

W latach  2003-2020 na terenie Rzeszowa wybudowano około 218 km kanalizacji deszczowej za kwotę ponad 370 mln zł. Wykaz prawie 300 wodnokanalizacyjny inwestycji zrealizowanych przez Gminę Miasto Rzeszów, znajduję się poniżej. 

 1. Budowa kanału ulgi f 2400 mm o długości ponad 2,1 km dla potoku Mikośka od Batalionów Chłopskich przez Langiewicza, Bulwary do Wisłoka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta za kwotę ponad 50 mln zł.
 2. Zakończona w bieżącym roku budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na Osiedlu Budziwój f 200 – 2400 mm o długości blisko 27 km za kwotę ponad 80 mln zł,
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z ul. Ustrzycką f 300 – 500 mm, koszt: 174 575 zł, L=660 m,
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Borowej wraz
  z infrastrukturą I i II etap f 200 mm, koszt: 250 000 zł, L=600 m,
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ulicy Malinowej z parkingiem f 500 mm, koszt: 50 000 zł, L=40 m,
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. Krośnieńskiej, etap V koszt: 27 217 zł, L=79 m,
 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla os. Mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej koszt: 124 738 zł, L=400 m,
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa f 250 – 600 mm, koszt: 229 195 zł, L=916 m,
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Raginisa koszt: 30 526 zł, L=200 m,
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Nowowiejskiej koszt: 52 985 zł, L=200 m,
 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla os. przy        W. Pola koszt: 46 042 zł, L=200 m,
 12. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki odpływu ścieków na lewym brzegu rzeki Wisłok f 160-300 mm, koszt: 785 632 zł, L=1 318 m,
 13. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Pobitno Wilkowyja, II etap ul. Pomorska, Morgowa f 400 mm, koszt: 564 523 zł, L=500 m,
 14. Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap f 1400-1600 mm, koszt: 12 066 994 zł, L=2 127 m,
 15. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. M. Flipa i w ul. Lwowskiej f 400 mm,
  koszt: 221 762 zł, L=600 m,
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic: Marszałkowska, Konopnickiej i Różana, f 200-500 mm, koszt 644 103 zł, L=1 563 m,
 17. Budowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Kwiatkowskiego, koszt: 33 082 zł,
  L=30 m,
 18. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Matejki, koszt 349 988 zł, L=261 m,
 19. Wykonanie kanalizacji deszczowej do obiektu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, koszt: 56 576zł, L=59 m,
 20. Porządkowanie gospodarki kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Grottgera, Żeromskiego, Pl. Kilińskiego, Bardowskiego i Batorego, f 160 -300 mm, koszt: 397 587 zł, L=600 m,
 21. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka, f 200-400 mm, koszt: 450 692 zł, L=2 074 m,
 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 12 przy ul. Raginisa, f 200-400 mm, koszt: 65 726 zł, L=380 m,
 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wokół budynku Urzędu Wojewódzkiego – kanalizacja deszczowa w ul.            J. Sobieskiego w Rz-wie, f 200-600 mm, koszt: 315 674 zł, L=239 m,
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. Nr 3, koszt: 40 886 zł, L=141 m,
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu os. Wilkowyja Południe – budowa ulic: Zygmunta I Starego, Saskiej Królewskiej i A. Jagiellonki,
  koszt: 149 997 zł, L=150 m,
 5. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ćwiklińskiej, etap I-III, f 300 mm, koszt: 49 787 zł, L=100 m,
 6. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Szopena, koszt: 7 000 zł, L=44 m,
 7. Modernizacja kanału deszczowego w ul. Batalionów Chłopskich, f 1000 mm,
  koszt: 408 029 zł, L=262 m,
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 13, f 200-400 mm, koszt: 71 972 zł, L=300 m,
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 14, f 200 mm, koszt: 13 861 zł, L=100 m,
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego „Cegielniana II”, f 200 mm, koszt: 359 241 zł, L=270 m,
 11. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego i Jagiellońskiej I i II etap,
  f 200 mm, koszt: 998 425 zł, L=334 m, f 200-500 mm, koszt: 2 815 274 zł, L=1 800 m,
 12. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Miłocińskiej i Tarnowskiej f 200 – 315 mm,
  koszt: 128 655 zł, L=1 193 m,
 13. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego, f 200 mm, koszt: 8 360 zł,
  L=220 m,
 14. Modernizacja kanału deszczowego w ul. Miłocińskiej f 1 200 mm, koszt: 44 568 zł,   L=20 m,
 15. Kanalizacja deszczowa od ul. Sanockiej i Krośnieńskiej do ul. 7KD, f 250-500 mm, koszt: 255 021 zł, L=482 m,
 16. Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12 – D1 wraz z dojazdem do ul. Gen. Kustronia, f 250-500 mm, koszt: 377 420 zł, L=358 m,
 17. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Obszarowej do ul. Wyspiańskiego f 800 mm, koszt: 1 319 646 zł, L=384 m,
 18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej etap I-II, f 400-800 mm, koszt: 1 641 342 zł, L=395 m,
 19. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej            i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I – II, f 800 mm,
  koszt: 1 253 015 zł, L=1 412 m,
 20. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej, f 300-600 mm, koszt: 399 798 zł, L=544 m,
 21. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: budowa kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej i wodociągowej przy ul. Podkarpackiej, f 315 mm, koszt: 8675 zł,
  L=47 m,
 22. Sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Jazowej, f 200 mm, koszt: 12 648 zł, L=49 m,
 23. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego, f 1000 mm, koszt: 112 972 zł, L=47 m,
 24. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Marszałkowska – Lubelska f 300-600 mm, koszt: 116 552 zł, L=80 m,
 25. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola, f 200-800 mm, koszt: 232 544 zł, L=103 m,
 26. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej – etap II, kanalizacja deszczowa, f 800-1200 mm, koszt: 2 387 200 zł, L=1 050 m,
 27. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla
  w rejonie ul. Twardowskiego, f 400 mm, koszt: 177 227 zł, L= 524 m,
 28. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Lewakowskiego, f 200 mm, koszt: 55 008 zł, L=78 m,
 29. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Kolbego, f 200 mm, koszt: 19 222 zł, L=24 m,
 30. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku
  Nr 3-6 przy ul. Raginisa, f 200-300 mm, koszt: 190 416 zł, L=629 m,
 31. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Ofiar Katynia – Al. Wyzwolenia, f 200-300 mm, koszt: 149 766 zł, L=360 m,
 32. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Ulica Sanocka na odcinku od 
  Obszarowej do ul. Kościelnej, koszt: 110 687 zł, L=100 m,
 33. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Droga na zadaniu Cegielniana III,      f 200 mm, koszt: 59 282 zł, L=59 m,
 34. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z ul. Nizinną, f 200 mm, koszt: 138 543 zł,     L=500 m,
 35. Odwodnienie ulic Bukowej i Czereśniowej, f 200-300 mm, koszt: 145 766 zł, L=166 m,
 36. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, f 200-500 mm, koszt: 1 001 511 zł, L=576 m,
 37. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca, f 300 mm, koszt: 19 988 zł, L=18 m,
 38. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Wyspiańskiego wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Witosa do ul. Strzyżowskiej – etap I i II, f 800-1200 mm, koszt: 263 408 zł, L=1 005 m,
 39. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II, f 200-400 mm, koszt: 278 112 zł, L=1 334 m,
 40. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla osiedla „Staromieście – Ogrody”, f 200-500 mm, koszt: 747 025 zł, L=2 058 m,
 41. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa ul. 6 KDd od Nowosądeckiej do 1 KDz, koszt: 186 583 zł, L=81 m,
 42. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej, koszt: 52 268 zł, L=73 m,
 43. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,7,9,11,13 przy ul. Spiechowicza, koszt: 42 837 zł, L=57 m,
 44. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych, f 300 mm, koszt: 150 000 zł, L=316 m,
 45. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej, f 200-600 mm, koszt: 1 099 999 zł, L=800 m,
 46. Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwodniającego przy ul. Nowowiejskiej,
  f 200-800 mm, koszt: 203 151 zł, L=104 m,
 47. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego, f 160-250 mm, koszt: 48 414 zł, L=133 m,
 48. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. Śreniawitów,
  f 160 mm, koszt: 99 591 zł, L=342 m,
 49. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynków
  Nr 1 i 2 przy ul. Raginisa, f 200-300 mm, koszt: 223 006 zł, L=756 m,
 50. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka, f 90-200 mm, koszt 665 758 zł, L=1 583 m,
 51. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej, f 200-500 mm, koszt: 541 659 zł, L=780 m,
 52. Odprowadzenie wód opadowych z północnej strony osiedla Przybyszówka,
  koszt: 303 935 zł, L=350 m,
 53. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta, f 300 mm, koszt: 210 000 zł, L=235 m,
 54. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości, koszt: 161 047 zł, L=264 m,
 55. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Wielkopolskiej, f 160-200 mm, koszt: 196 927 zł, L=212 m,
 56. Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa,
  f 500-1400 mm, koszt: 5 146 869 zł, L=1 018 m,
 57. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II, f 200-500, koszt: 1 351 496 zł, L=450 m,
 58. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie
  Bieszczadzkiej do Matuszczaka, f 90-200 mm, koszt: 19 089 zł, L=81 m,
 59. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ulic
  Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej, f 200-800 mm, koszt: 5 783 516 zł, L=6 658 m,
 60. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie
  Krajobrazowej, f 200-315 mm, koszt: 645 048 zł, L=2 030 m,
 61. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej Tarnowskiej, f 200 mm, koszt: 15 250 zł, L=84 m,
 62. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka, f 200-500 mm, koszt: 59 184 zł, L=84 m,
 63. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji i sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego, f 110-200 mm, koszt: 21 205 zł, L=110 m,
 64. Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej, f 1200 mm, koszt: 2 817 050 zł, L=839 m,
 65. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich – odprowadzenie wód opadowych, f 500 mm, koszt: 137 747 zł, L=230 m,
 66. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie
  Senatorskiej, f 250 mm, koszt: 415 870 zł, L=590 m,
 67. Kanalizacja deszczowa ul. Jana Pawła II, f 200-315 mm, koszt: 109 527 zł, L=186 m,
 68. Odprowadzenie wód opadowych ul. Jarowa, f 400 mm, koszt: 99 388 zł. L=170 m,
 69. Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, f 200-400 mm,
  koszt: 588 434 zł, L=900 m,
 70. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piłsudskiego, f 300-500 mm,
  koszt 752 628 zł, L= 373 m,
 71. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, f 200 mm, koszt: 23 650 zł,      L=23 m,
 72. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka, f 315-500 mm, koszt: 272 400 zł,     L= 58 m,
 73. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Sieć kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej przy ul. Zawiszy Czarnego, f 200-250 mm, koszt: 47 965 zł, L=160 m,
 74. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Z. Chrzanowskiej i ul. Langiewicza,
  f 160-300 mm, koszt: 280 008 zł, L=136 m,
 75. Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej      i Nowowiejskiej, f 1 200 mm, koszt: 1 888 605 zł, L=251 m,
 76. Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego, f 200-600 mm, koszt: 1 346 847 zł, L=865 m,
 77. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana, f 300-1000 mm,
  koszt: 5 724 903 zł, L= 2 832 m,
 78. Przebudowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Siemiradzkiego, f 3 690 mm, koszt: 6 865 028 zł, L= 220 m,
 79. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała, f 2 000 mm, koszt: 437 183 zł, L=90 m,
 80. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie, f 300-500 mm, koszt: 354 549 zł, L=70 m,
 81. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego, f 300 mm, koszt: 55 901 zł, L=71 m,
 82. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica, f 300 mm, koszt: 19 680 zł, L=39 m,
 83. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Odwodnienie ulicy bocznej Ustrzyckiej w Rzeszowie, f 200-315 mm, koszt: 74 924 zł, L=123 m,
 84. Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5,
  f 300-500 mm, koszt: 943 509 zł, L=442 m,
 85. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie
  Rymanowskiej i Bieszczadzkiej, f 200-500 mm, koszt: 980 381 zł, L=741 m,
 86. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie
  Bł. Karoliny i terenów przyległych, f 800 mm, koszt: 4 135 551 zł, L=1 486 m,
 87. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody, zad.3, f 200-400 mm, koszt: 894 495 zł, L=1 247 m,
 88. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Bł. Karoliny, f 200 mm, koszt: 12 356 zł,   L=98 m,
 89. Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza,
  f 160-315 mm, koszt: 134 603 zł, L=95 m,
 90. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej, f 500 mm, koszt: 977 000 zł, L=256 m,
 91. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka, f 250-500 mm, koszt: 121 408 zł, L=151 m,
 92. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej, f 200-400 mm, koszt: 281 257 zł,    L=357 m,
 93. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej, f 800 mm, koszt: 206 006 zł, L=80 m,
 94. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej, koszt: 77 432 zł, L=56 m,
 95. Odwodnienie ul. Tarnowskiej, f 200-315 mm, koszt: 290 451 zł, L=495 m,
 96. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie, f 200-500 mm, koszt: 117 651 zł, L=122 m,
 97. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej, f 200-500 mm, koszt: 183 957 zł,     L=292 m,
 98. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka, f 200-315 mm, koszt: 136 293 zł, L=203 m,
 99. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej, f 400 mm, koszt: 81 685 zł, L=34 m,
 100. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II f 160-500 mm, koszt: 1 832 044 zł, L=1 748 m,
 101. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże, f 160-400 mm, koszt: 227 689 zł, L=252 m,
 102. Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina, f 1 200 – 2 200 mm, koszt: 1 185 532 zł, L=80 m,
 103. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia, f 200-300 mm, koszt: 362 014 zł, L=383 m,
 104. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej, f 1 500 mm, koszt: 9 996 033 zł, L=1 370 m,
 105. Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej, oraz Koło, f 200-1 200 mm, koszt: 5 265 668 zł, L=1 747 m,
 106. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II, f 200-400 mm, koszt: 649 652 zł, L=183 m,
 107. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego, f 160-250 mm, koszt: 1 826 738 zł, L=1 089 m,
 108. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego, f 600-1 400 mm, koszt: 1 965 939 zł, L=529 m,
 109. Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej, f 200-800 mm, koszt: 1 554 636 zł, L=2 396 m,
 110. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej, f 200-315 mm, koszt: 92 740 zł, L=224 m,
 111. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza, f 400 mm, koszt: 313 650 zł, L=382 m,
 112. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej, f 120-200 mm, koszt: 401 960 zł, L=45 m,
 113. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej, f 250 mm, koszt: 24 000 zł, L=66 m,
 114. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej, f 400 mm, koszt: 169 002 zł, L=332 m,
 115. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morgowej, f 250 mm, koszt: 72 876 zł, L=110 m,
 116. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej, f 300-500 mm, koszt: 248 000 zł, L=366 m,
 117. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wieniawskiego, f 200 mm, koszt: 33 923 zł, L=113 m,
 118. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie, f 200-315 mm, koszt: 235 984 zł, L=520 m,
 119. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ul. IX Dywizji Piechot,          f 200 -2000 i długości blisko 3 km za kwotę ponad 13 mln zł,
 120. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy ul. Sikorskiego, f 300 – 800 mm o długości 2,5 km za kwotę ponad 6 mln zł,
 121. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego – od Powstańców Warszawy do ul. Strażackiej, koszt 22 721,30 zł, L=129,56 m, f 300 mm,
 122. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Obszarowej, koszt 183 944,11 zł, L=627,74 m, f 200-500 mm,
 123. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Św. Rocha, etap I,II,III od działki 874 do ul. Św. Marcina, koszt 1 125 562,68 zł, L=1501,6 m, f 200-1000 mm,
 124. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 wciągu Podkarpackiej w Rzeszowie – etap I 2011 r., ul. 9 Dywizji Piechoty, ul. Podkarpacka”, koszt  602 742,13 zł, L=1588 m, f 2000 mm,
 125. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 wciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie” – etap II – ul. Przemysłowa, koszt 1 025 534,98 zł, L=825 m, f 200-630 mm,
 126. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wieniawskiego
  w Rzeszowie – etap I, koszt 1 289 085,05 zł, L=417,08 m, f 200-500 mm,
 127. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
  2013 r.”, koszt 2 433 822,66 zł, L=2539,56 m,  f 200-300 mm,
 128. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Króla Władysława Łokietka, koszt 64 052, 84 zł, L=106,5 m, f 200-250 mm,
 129. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Powstańców Wielkopolskich, koszt 267 238,85 zł, L=360,9 m, f 200-630 mm,
 130. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zelwerowicza, koszt 2 538 656,72 zł, L=1452,00 m, f 160-1000 mm,
 131. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Budziwojskiej, koszt 465 481, 16 zł, L=1058,63 m, f 200-400 mm,
 132. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 3 296 957,  63 zł, f 200-250 600 i 1200 mm, L=635 m,
 133. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach połączenia Al. Rejtana z ul. Szopena
  (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok, koszt 154 512,53 zł, L=174,f 200-300 mm,
 134. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Lubelskiej, koszt 3 591 375,33 zł, L=3479,19 m, f 200-800 mm,
 135. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Borowej wraz
  z infrastrukturą III i IV etap”, koszt 489 685,02 zł, f 200-500 mm, L=1282 m,
 136. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug”, koszt 63 899,22 zł, = 132,5 m,
 137. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy węzła drogowego
  Wyzwolenia – ul. Warszawska, koszt 3 326 609,29 zł, L=2483,32 m, f 200-600 mm,
 138. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka”, koszt 115 872,22 zł, L=326 m, f 200-500 mm,
 139. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście – Ogrody – etap II”, koszt 198 705,87 zł, L=315 m, f 200-500 mm,
 140. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej”, koszt 73676,00 zł, L=503 m, f 200-400 mm,
 141. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 7KDD
  od ul. Architektów do ul. 5 KDD”, koszt 96 880,60 zł, L=238,00 m, f 200-500 mm,
 142. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy”, koszt 83 152,29 zł, L=185,0m, f 200-315 m,
 143. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia Al. Rejtana
  z ul. Ciepłowniczą Etap I-budowa, koszt 673 081,77 zł, L=896 m, f 200-400 mm,
 144. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Lwowskiej,
  koszt 525 442,04 zł, L=458,0 m, f 200-400 mm,
 145. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od Załęskiej
  do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok”, koszt 13 527 900,00 zł, L=4416 m, f 200-300 mm,
 146. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa publicznej drogi gminnej na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów Dworzysko”, koszt 2 256 318,15 zł, L=1649 m,      f 200-500 mm,
 147. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego, koszt 6 269 085,43 zł, L=2623 m, f 300-800 mm,
 148. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 5 KDD od Zawiszy do ul. Architektów”, koszt 234 403,24 zł, L=315,0 m, f 200-500 mm,
 149. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Iwonickiej- etap II”, koszt 659 184,76 zł, L=1091,3 m, f 200-500 mm,
 150. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej”, koszt 1 065 502,80 zł, L=2085,5 m, f 200-600 mm,
 151. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Jana Pawła II etap I i II,
  koszt 4 587 093,71 zł, L= 2447 m, f 200-1500 mm,
 152. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi klasy L od Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody, koszt 138 555,60 zł, L=371,52 m, f 200-315 mm,
 153. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) – łącznik do S19, koszt 3 269 009,64 zł, L=5332,66 m, f 200-1000 mm,
 154. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów”, koszt 292 525,12 zł, L=524 m, f 200-500 mm,
 155. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi łączącej Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej, koszt 79 257,14 zł, L=121,40 m, f 200 mm,
 156. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej”, koszt 444,60 zł, f 200-315 mm,
 157. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa, koszt 13 226 910,90 zł, L=2746 m, f 200-2000 mm,
 158. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2”, koszt 110 698,95 zł, L=146,3m, f 200-400 mm,
 159. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Skrajnej, koszt 137 429,01 zł, L=140,0 m, f 200-300 mm,
 160. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej”, koszt 1 588 308,79 zł, L=1553 m, f 300-600 mm,
 161. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty”, koszt 471 123,14 zł, L=446,2 m, f 200-400 mm,
 162. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Jana Pawła II – etap III, koszt 357 916,00 zł, L=938,0 m, f 200-400 mm,
 163. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wieniawskiego (od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego), koszt 2 165 141,57 zł, L=2816 m, f 200-800 mm,
 164. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zawiszy, koszt 432 868,55 zł, L=785,0 m, f 400-800 mm,
 165. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Miłej przy budowie chodnika, koszt 1 078 433,47 zł, L=169,6 m, f 200-800 mm.
 166. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Lisa-Kuli, Koszt 227 391,41 zł, L=199,0 m, f 160-200 mm.
 167. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej do budynków szeregowych AR i FROA na OŚ Ziemowit, Koszt 48 977,16 zł, L=65,0 m, f 200-300 mm.
 168. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne oś Pobitno Wilkowyja, II Etap-ul. Pomorska, ul. Morgowa, Koszt 299 630,00 zł, L=6 030,0 m, f 200-425 mm.
 169. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy al. Wyzwolenia w Rzeszowie na odc. Od Okulickiego do Krakowskiej, Koszt 519 553,13 zł, L= 1 354,5 m, f 200-800 mm.
 170. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Marszałkowskiej i Lubelskiej, Koszt 588 684,60 zł, L=1 093,0 m, f 200-315 mm.
 171. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Dąbrowskiego, Koszt 682 935,95 zł, L=816,0 m, f 160-315 mm.
 172. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Granicznej, Koszt 734 547,14 zł, L=867 m, f 200-630 mm.
 173. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej, Koszt 694 528,82 zł, L=435,0 m, f 200-500 mm.
 174. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4, Koszt 1 030 453,41 zł, L=1 030,0 m, f 200-630 mm.
 175. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego i ul. Strzyżowskiej wraz z infrastrukturą etap I, Koszt 242 363,34 zł, L=195,5 m, f 200-500 mm,
 176. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Robotniczej, Koszt 486 774,57 zł, L=853,5 m, f 200-400 mm,
 177. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Borowej wraz z infrastrukturą etap I i II Koszt 779 363,87 zł, L=1 083,0 m, f 200-315 mm,
 178. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego od Witosa do ul. Legionów etap I i II, Koszt 319 430,80 zł, L=237,6 m, f 200-315 mm,
 179. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Prof. Krzyżanowskiego etap I, II, Koszt 356 264,82 zł, L=443,5 m, f 200-1000 mm,
 180. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Św. Rocha etap I, II, II od działki 874 do ul. Św. Marcina, Koszt 5 615 943,64 zł, L= 1 501,6 m, f 200-100 mm,
 181. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Kiepury wraz z odwodnieniem, Koszt 2 377 581,03 zł, L=1146 m, f 200-600 mm, Koszt 75 809,31 zł, L=36 m, f 200-315 mm,
 182. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Gt na odcinku od Zo do Lubelskiej wraz z uzbrojeniem, Koszt 555 780,56 zł, L=639,0 m, f 200-800 mm.
 183. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Słocińskiej, Koszt 194 751,80 zł. L= 175,2 m, f 200-400 mm,
 184. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Dębickiej, Koszt 1 719 517,65 zł, L=2 408 m, f 200-630 mm,
 185. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Wyspiańskiego od Legionów do ul. Krakowskiej, Koszt 40 578,0 zł, L=54,1 m, f 200 mm,
 186. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Storczykowej- etap I i II, Koszt 415 810,22 zł, L=680,0 m, f 200-630 m,
 187. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 2 KDL- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy- ul. Architektów, Koszt 423 174,49 zł, L=920,0 m, Æ 200-400 mm,
 188. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Jana Stączka, Koszt 1 106 392,67 zł, L=849,0 m, f 225-800 mm,
 189. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w Rzeszowie – etap I, II, Koszt 535 101,58 zł, L=605,0 m, f 200-500 mm,
 190. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Bocznej Łukasiewicza- Marii i Jana Gumińskich, Koszt 462 815,89 zł, L=443,0 m, f 200-500 mm,
 191. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Dunikowskiego, Koszt 225 788,18 zł, L=355,0 m, f 200-400 mm,
 192. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Obszarowej – etap III,
  Koszt 832 849,57 zł, L=716,4 m, f 160-500 mm,
 193. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Krośnieńskiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej, Koszt 205 888,02 zł, L=344,6 m, f 200-250 mm,
 194. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Grabskiego, Koszt 190 102,18 zł, L=290,5 m, f 200-400 mm,
 195. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i oświetleniem, Koszt 827 519,51 z,. L=736,5 m, f 90-500 mm,
 196. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podkarpackiej i Dąbrowskiego, Koszt 882 955,53 zł, L=989,0 m, f 160-315 mm,
 197. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej, koszt 431 767,21 zł, L= 587 m, f 200-1000 mm,
 198. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Witolda, koszt 669 662,20 zł, L=738,0 m, f 200-500 mm,
 199. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 767 786,12 zł. L=219 m, f 200-1200 mm,
 200. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Robotniczej etap II, koszt 41 695,29 z, L=134,0 m, f 200-250 mm,
 201. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Rejtana, koszt 2 124 478,7 zł, L=3 280 m, f 200-315 mm,
 202. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Strażackiej, koszt 2 529 171,51 zł, L= 416,0 m, f 200-1200 m,.
 203. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Budziwojskiej, koszt 465 481,16 z, L=1 068,39 m, f 200-400 mm,
 204. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej – etap II, koszt 18 927,35 zł, L=14,6 m, f 200-400 mm,
 205. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Bocznej Herbowej, koszt 248 331,96 zł, L=350,0 m, f 200-500 mm,
 206. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Książęcej, koszt 525 442,04 zł, L=458,0 m, f 200-400 mm,
 207. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem, koszt 164 879,29 zł, L=378,0 m, f 200-315 mm,
 208. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Sulikowskiego,
  koszt 126 235,64 zł, L=184,15 m, f 90-315 mm,
 209. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bednarskiej, koszt 335 873,34 zł, L=822,00 m, f 200-500 mm,
 210. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bieszczadzkiej od Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem, koszt 183 762,81 zł, L=579,8 m, f 200-400 mm,
 211. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Rolniczej, koszt 85 113,95 zł, L=126,5 m, f 200-400 mm,
 212. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi gminnej łączącej ul. 1 KDL z ul.2KDL ( ul. Baligrodzka), koszt 313 032,19 zł, L= 652,0 m, f 200-400vmm,
 213. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Karkonoskiej, koszt 1 193 375,17 zł, L=381,5 m, f 200-315 mm,
 214. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Marcina Flipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa, koszt 168 905,85 zł, L=206,0 m, f 200-400 mm,
 215. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Bernackiego, koszt 569 584,33 zł, L=424,8 m, f 200-1200 mm,
 216. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Kościuszki, koszt 321 489,81 z,. L=188,8 m, f 200-900 mm,
 217. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi KDD na przedłużeniu Bałtyckiej, koszt 383 913,75 z,. L=763,5 m, f 200-500 mm,
 218. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wawelskiej, koszt 54 033,95 zł, L=119,7 m, f 200-300 mm,
 219. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Leopolda Staffa, koszt 408 519,74 zł, L=211,3 m, f 180-300 mm,
 220. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej, koszt 635 364,30 zł, L=444,9 m, f 200-315 mm,
 221. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia, koszt 741 449,12 zł, L=933,64 m, f 200-400 mm,
 222. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej do oś Zimowit III wraz z odwodnieniem przy ul. Krokusowej w Rzeszowie etap I i II, koszt 20 085,80 zł, L=383,5 m, f 200-500 mm,
 223. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi wewnętrznej działka 128/1, 128/18, 128/2 obręb 209, koszt 82 874,60 zł, L=168,0 m, f 200-250 mm,
 224. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Tkackiej,  koszt 280 455,13 zł, L=414,0 m, f 200-630 mm,
 225. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 3KL połączenie ul. Niemena z ul. Krajobrazową, koszt 266 098,38 zł, L=196,70 m, f 200-400 mm,
 226. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Nowowiejskiej, koszt 2 580 182,51 zł, L=776,47 m, f 200-1000 mm,
 227. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Paderewskiego, koszt 935 373,04 zł, L=999,5 m, f 200-500 mm,
 228. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ulic Ofiar Katynia wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie, koszt 47 076,75 zł, L=75,0 m, f 200-250 mm,
 229. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich, koszt 670 699,52 zł, L=70,80 m, f 200 mm,
 230. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą -etap I, koszt 47 604,72 zł, L=235,00 m, f 200-315 mm,
 231. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Przemysłowej, koszt 1 025 534,98 zł, L=825,0 m, f 200-630 mm,
 232. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Zagłoby, koszt 248 498,64 zł, L= 374,1 m, f 200-400 mm,
 233. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 3KL- połączenie Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, koszt 249 313,35 zł, L=294,0 m, f 200-500 mm,
 234. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ciągu pieszo jezdnego Św. Michała Archanioła z Al. Krzyżanowskiego, koszt 42 999,52 zł, L=73,0 m, f 200-300 mm,
 235. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi łączącej ul. Krośnieńską
  z ul. Leską na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie, koszt 411 227,82 zł, L=615,2 m, f 160-315 mm,
 236. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego, koszt 114 931,66 zł, L=107,9 m, f 200-315 mm,
 237. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 1KDD w rejonie osiedla Słoneczne przy ul. Olbrachta w Rzeszowie, koszt 41 863,33 zł, L=84,0 m, f 200 mm,
 238. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Kowalskiej,
  koszt 292 462,6 zł, L=271,0 m, f 200-630 mm,
 239. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. H. Pobożnego, koszt 149495,41 zł, L=266,0 m, f 160-400 mm,
 240. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Bocznej Podmiejskiej wraz
  z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug, koszt 63 899,22 zł, L=132,5 m, f 200 mm,
 241. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Alfreda Potockiego, koszt 496 854,12 zł, L=730,0 m, f 160-1000 mm,
 242. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Karola Wojtyły, koszt 3 713 780,56 zł, L=2 330,52 m, f 200-1800 mm,
 243. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 1KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko Etap I, koszt 148 705,16 zł, L=270,71 m, f 200-500 mm,
 244. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych – Dworzysko – etap II, koszt 1 283 559,3 zł, L=1 363,86 m, f 200-500 mm,
 245. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej, koszt 56 035,45 z, L=26,0 m, f 200-500 mm,
 246. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podmiejskiej etap I, koszt 222 261,0 zł, L=327,0 m, f 200-300 mm,
 247. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej w rejonie
  Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem, koszt 136 816,59 zł, L=195 m,
  f 200-630 mm,
 248. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi łączącej ul. Podwisłocze obok ZSO Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall, koszt 27 675,0 zł, L=34,0 m, f 200-315 mm,
 249. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi dojazdowej w rejonie
  Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem, koszt 136 816,59 zł, L=195,0 m, f 200-630 mm,
 250. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Pańskiej na odcinku od Dębickiej do Przyrwy, koszt 8 571,34 zł, L=7,5 m, f 200 mm,
 251. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Zawiszy od Podgórskiego do ul. Architektów, koszt 532 428,32 zł, L=785,0 m, f 200-800 mm,
 252. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką, koszt 16 873,34 zł, L=24,0 m, f 300 mm,
 253. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi od ul. Nowowiejskiej do
  Powstańców Warszawy, koszt 248 272,54 zł. L=538,0 m, f 160-400 mm,
 254. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy skrzyżowania ulic Strzyżowska – Dukielska- Bł. Karoliny, koszt 205 635,39 zł, L=126,5 m, f 200-400 mm,
 255. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. 3 Maja, koszt 1 032 267,06 zł, L=1 203,5 m, f 200-900 mm,
 256. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Uroczej wraz z budowa drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną, koszt 2 309 807,36 zł, L=1 516,7 m, f 200-1000 mm,
 257. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, koszt 284 637,7 zł, L=723,98 m, f 200-1000 mm,
 258. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy połączenia ul. Towarnickiego z ul. Piłsudzkiego, koszt 71 397,63 zł, L=72,8 m, f 200 mm,
 259. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśniarowicza, koszt 68 433,85 zł, L=197,31 m, f 200-315 mm,
 260. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kolorowej, f 300-500 mm, koszt 117 958,44 zł,
 261. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cegielnianej, f 600-800 mm, koszt 63 361,31 zł,
 262. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Bohaterów, f 200-315 mm, koszt 46 976,46 zł,
 263. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Cichej, f 200-315 mm, koszt 90700,38 zł,
 264. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej, f 315 mm, koszt 114255,90 zł,
 265. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatkowskiego, f 200-800 mm,
  koszt 7 478,43 zł,
 266. Budowa kanalizacji deszczowej przy Al. Armii Krajowej, f 200-400 mm,
  koszt 97 600,00 zł,
 267. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Hetmańskiej, f 600-1000 mm, 
  koszt 311 480,18 zł,
 268. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, f 200-250 mm, koszt 15 600,00 zł,
 269. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Strzelniczej, f 400 mm, koszt 23 709,58 zł,
 270. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lwowskiej, f 200-315 mm, koszt 117 777,88 zł,
 271. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Warneńczyka, f 200-315 mm,
  koszt 30 000,00 zł,
 272. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, f 500 mm,
  koszt 127 240,00 zł,
 273. Budowa osadnika przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, koszt 17 671,00 zł,
 274. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Zimowit, f 160-315 mm, 18 980,63 zł,
 275. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Nowopołudniowej, f 200-500 mm,
  koszt 268 161,12 zł.
NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama