Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Są pierwsze decyzje prezydenta Konrada Fijołka dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miasta Rzeszowa. Mają na nich skorzystać mieszkańcy.

Zmiany w reorganizacji pracy magistratu Konrad Fijołek zapowiedział tuż po wygranych w czerwcu wyborach prezydenckich. W tym tygodniu zapadły pierwsze decyzje. W strukturze urzędu powołano Kancelarię Prezydenta. – Będzie ona miała dyrektora wybranego w konkursie – zapowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. 

Dwa oddziały w kancelarii

Kancelaria będzie bezpośrednio podlegała Konradowi Fijołkowi. Na mocy podpisanego zarządzenia przez prezydenta, zlikwidowano biuro prasowe magistratu oraz stanowisko rzecznika prasowego prezydenta. Przez ostatnie kilkanaście lat był nim Maciej Chłodnicki. Od kilku miesięcy w biurze prasowym pracuje też wspomniany Artur Gernand.  

Zarówno Maciej Chłodnicki, jak i Artur Gernand formalnie pracują w tej chwili w Kancelarii Prezydenta, a precyzując – w oddziale komunikacji społecznej. W ramach kancelarii utworzono bowiem dwa oddziały. Oprócz komunikacji społecznej, jest też oddział prezydialny. – Prezydialny zajmuje się organizacją pracy prezydenta – słyszymy w ratuszu.

– Oddział prezydialny ma za zadanie pilnowanie kalendarza prezydenta: umawianie spotkań, koordynowanie wyjazdów służbowych, udział prezydenta w różnych wydarzeniach, m.in. w konferencjach, naradach – tłumaczy Artur Gernand. 

Lepszy kontakt z mieszkańcami 

Oba oddziały – prezydialny i komunikacji społecznej – będą miały kierowników. Ich nazwiska na razie nie są znane. Albo na ich czele staną osoby obecnie pracujące w innych wydziałach urzędu i zostaną przesunięte na nowe stanowisko albo zostaną ogłoszone konkursy, tak jak jest to planowane w przypadku dyrektora Kancelarii Prezydenta.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Z punktu widzenia mieszkańców istotniejszy jest oddział komunikacji społecznej. Nie będzie się on zajmował wyłącznie obsługą mediów, ale również mieszkańców. – Prezydent chce z nimi zacieśnić współpracę. Osoby pracujące w tym oddziale mają również reagować na to, co się dzieje w mediach społecznościowych – dowiadujemy się w magistracie. 

Poprzednik Konrada Fijołka, Tadeusz Ferenc raz w tygodniu miał dzień spotkań z mieszkańcami. Nowy prezydent Rzeszowa z tego zrezygnuje? – Nie. Chcemy, by więcej osób miało kompetencje do załatwiania spraw, które bezpośrednio podlegają prezydentowi. Ułatwiamy kontakt z prezydentem, to nie jest utrudnianie – zapewniają miejscy urzędnicy. 

Centrum Kontaktu Urzędu Miasta

Wydane przez prezydenta Konrada Fijołka zarządzenie w sprawie nowego regulaminu organizacyjnego urzędu mówi też o powołaniu Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa. Będzie miało ono pod swoimi skrzydłami działające Punkty Obsługi Mieszkańców i Telefoniczną Obsługę Mieszkańców. Kompetencje ich pracowników zostaną poszerzone. 

Wspomniane Centrum ma pomóc mieszkańcom w szybkim i sprawnym załatwianiu urzędowych spraw bez konieczności niepotrzebnego wędrowania z jednego wydziału do drugiego. Zarządzenie prezydenta o powołaniu Kancelarii Prezydenta nie mówi, ile osób ma w niej pracować i podległych jej dwóch oddziałach. 

– Większość będą stanowiły osoby, które aktualnie pracują w różnych wydziałach – twierdzi Artur Gernand. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama