Zdjęcie: Pixabay

Jesteś bezrobotny/bezrobotna i myślisz o założeniu firmy? Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udzieli dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. 

Nabory wniosków zaplanowane są na 25 i 26 października br. O wsparcie finansowe na założenie firmy mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne.

Dofinansowanie do 20 tys. zł mogą otrzymać zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne – pozostające w rejestrze PUP łącznie przez ponad rok w ostatnich dwóch latach, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

Premiowane będą też osoby w wieku 30 lat i więcej, zwłaszcza powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach. Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich 7. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie PUP w Rzeszowie: rzeszow.praca.gov.pl.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama