Zdjęcie: Rzeszowska Elektrociepłownia / PGE Energia Ciepła
Reklama

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, będąca największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w procesie kogeneracji, obchodzi w tym roku 5 lat działalności. Ten okres to czas intensywnych zmian, wdrażania innowacyjnych technologii i rozpoczętych inwestycji oraz modernizacji, które sprostają wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie branża ciepłownicza.

Najważniejszym celem dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła we wszystkich 16 polskich miastach, w których spółka ma swoje oddziały, jest transformacja jednostek wytwórczych w kierunku wykorzystania paliw nisko i zeroemisyjnych. Ta zmiana pozwoli na dalsze ich działanie w sposób optymalny kosztowo i zapewniający bezpieczeństwo energetyczne.

– Do roku 2030 w naszych elektrociepłowniach będziemy produkować ciepło w 70 procentach z paliw nisko- i zeroemisyjnych. Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje w istotny sposób wpłyną na komfort i tak istotne obecnie bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców  w ciepło i ciepłą wodę. Te inwestycje to też korzyści dla środowiska i  zdrowia mieszkańców, gdyż zmiana technologii produkcji ograniczy emisje zanieczyszczeń i tym samym poprawi jakość powietrza w Polsce mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Transformacja w kierunku zielonej energii

Transformacja ciepłownictwa to głównie budowa nowych jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa nisko i zeroemisyjne, które zastąpią dotychczasowe urządzenia oparte na technologii węglowej. Od 2021 roku PGE Energia Ciepła buduje w Siechnicach pod Wrocławiem nową elektrociepłownię EC Czechnica.

Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne miastu oraz sąsiednim gminom i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez PGE Energia Ciepła i Grupę PGE, do której należy spółka. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska – przewidywana jest całkowita redukcja emisji tlenków siarki i pyłów oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu. Uruchomienie nowej elektrociepłowni umożliwi zastąpienie w 2024 r. wiekowej elektrociepłowni węglowej.

Zgodnie z dążeniem PGE Energia Ciepła do transformacji i dekarbonizacji obszaru ciepłownictwa rozpoczęto w tym roku szereg inwestycji w innych elektrociepłowniach. W Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni i Lublinie w  2021 roku podpisano umowy na budowę kotłowni rezerwowo-szczytowych opalanych gazem, które zapewnią produkcję energii i ciepła w sposób  przyjazny środowisku, co ma wpływ na zdrowie mieszkańców miast. Dodatkowo w Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu rozpoczęto budowę nowych jednostek kogeneracyjnych opartych o paliwo gazowe. W Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE), a w Gorzowie Wielkopolskim podpisano list intencyjny z władzami miasta, dotyczący budowy podobnej instalacji.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

W Toruniu transformacja energetyczna nastąpiła już 5 lat temu, bo tyle lat liczy toruńska kogeneracyjna  elektrociepłownia gazowa, która zmieniała system ciepłowniczy miasta. Toruńska elektrociepłownia oparta na technologii gazowej jest całkowicie bezodpadowa i emituje o 95 proc. mniej dwutlenku siarki i pyłów niż w przypadku wykorzystania paliwa węglowego. Elektrociepłownia współpracuje w systemie ciepłowniczym z dwoma źródłami OZE (ciepło geotermalne i z biogazu), co wpływa na poprawę efektywności całego systemu ciepłowniczego i umacnia bezpieczeństwo dostaw ciepła do torunian.

Lider w wykorzystaniu nowych rozwiązań 

PGE Energia Ciepła jako pierwsza firma w Polsce wykorzystała w Gdańsku kotły elektrodowe o mocy 35 MWt każdy, które we współpracy z 30 MWt-owymi kotłami gazowo–olejowymi są dodatkowym zabezpieczeniem gdańszczan w ciepło. Innowacyjność tych urządzeń pozwala na elastyczność i szybką reakcję na zmienne zapotrzebowanie odbiorców na ciepło, a praca kotłowni może się rozpocząć w zaledwie kilka minut.

W Gdyni oddano do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS, która stanowi przełom w usuwaniu metali ciężkich ze ścieków. Jest ona odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin.

Wszystkie modernizacje dają wymierne korzyści. Pozwalają bowiem ograniczyć emisje tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Modernizacje elektrofiltrów, instalacji mokrego odsiarczania (tzw. IMOS) czy części paleniskowych kotłów wodnych zmniejszyły emisje zanieczyszczeń i wpłynęły pozytywnie na stan powietrza m.in. w we Wrocławiu, Gdańsku czy Krakowie.

Dzięki poczynionym modernizacjom i zastosowaniu nowych technologii ograniczone zostały – często w znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego normy określone w przepisach unijnych (tzw. Konkluzjach BREF BAT) – emisje zanieczyszczeń do powietrza, wód czy ścieków.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

 

Reklama