Jesteś absolwentem studiów I stopnia i zastanawiasz się, czy warto kontynuować edukację? Wyższe wykształcenie to rodzaj inwestycji, która może otworzyć drzwi do wymarzonej kariery zawodowej, a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oferuje szereg perspektywicznych kierunków. Jakie korzyści niesie za sobą tytuł magistra? Sprawdź.

Poszerzenie wiedzy czyli stały rozwój

Nauka na studiach II stopnia to nieustanny rozwój – zarówno pod względem osobistym, jak również zawodowym. Co istotne, kontynuacja nauki nie musi oznaczać rezygnacji z pracy – studenci mogą śmiało połączyć obydwie aktywności, zwłaszcza, gdy zdecydują się na studia niestacjonarne. Warto pamiętać także o bogatym wachlarzu możliwości kierunków na studiach magisterskich.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje szereg rozwojowych kierunków, w tym tak perspektywiczne jak: Zrównoważony rozwój w gospodarce  (nowość!) oraz Cyberbezpieczeństwo.

Zrównoważony rozwój w gospodarce  – program studiów umożliwi absolwentom wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w biznesie. Program łączy trzy obszary kluczowe dla zielonej transformacji firm: wiedzę o klimacie, środowisku, zdrowiu a tym samym pomaga zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zrównoważoną organizacją. Absolwenci nauczą się tutaj między innymi zrównoważonego inwestowania, Zielonego HR, zrównoważonego marketingu, zasad raportowania ESG.

– Musimy całą naszą gospodarkę, to jak funkcjonujemy jako społeczeństwo, zmienić i przestawić na bardziej zielone, bezpieczne tory. Celem do tego jest m.in. uczenie się zawodów, które pozwolą nam przeprowadzić bezpieczna transformację, będą rozwijały sektor energii odnawialnej, będą wymyślały, jak inaczej można zbudować transport, jak inaczej możemy się zabezpieczyć przed skutkami kryzysu klimatycznego. Myślę, że nie ma bardziej przyszłościowego kierunku niż zrównoważony rozwój, ochrona środowiska czy bezpieczeństwo klimatyczne. Z każdym kolejnym rokiem będzie potrzeba jeszcze większej liczby osób, które będą w stanie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. Potrzebujemy wręcz armii odpowiednio wykształconych kadr, które będą w stanie zarządzać w czasach kryzysu klimatycznego – mówi Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna, uczestniczka pierwszego TEDx Rzeszów Countdown.

Cyberbezpieczeństwo – odrębna ścieżka kształcenia realizowana na kierunku Informatyka pozwala na dalszy rozwój i poszerzanie kompetencji w dziedzinie IT. Absolwenci będą mogli rozwijać swoje zawodowe kariery w obszarze bezpieczeństwa systemów, a także stać się częścią globalnego rynku dbającego o bezpieczeństwo w sieci.

Co istotne, studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania mają dostęp do nowocześnie wyposażonych laboratoriów komputerowych, w których nauka odbywa się na najwyższym poziomie. Ważnym potwierdzeniem nowych kompetencji są atrakcyjne certyfikaty, które studenci mają możliwość uzyskać w czasie kształcenia – do wyboru jest 16 certyfikatów o zasięgu międzynarodowym, istotnych na aktualnym rynku pracy.

Informatyka to kierunek ułatwiający karierę w branży IT – mimo ostatnich zawirowań nadal jednej z najbardziej perspektywicznych i najlepiej opłacanych profesji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Przepustka do lepszych stanowisk pracy

Pomimo niewątpliwej pokusy, aby zaraz po ukończeniu studiów I stopnia rozpocząć poszukiwania pracy, warto jednak dokończyć edukację i przypieczętować kilka lat wysiłku tytułem magistra. Dlaczego? Ponieważ dzięki udokumentowanemu rozszerzeniu wiedzy kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia na rynku pracy są realnie wyższe, niż w przypadku absolwenta studiów I stopnia. Dyplom ukończenia studiów II stopnia okazuje się ważnym atutem także w sytuacji, gdy o to samo stanowisko w danej firmie ubiega się więcej kandydatów.

Jak pokazują wyniki badań wynagrodzeń, prowadzone przez Sedlak&Sedlak:

– wykształcenie wyższe ma realny wpływ na wysokość wynagrodzenia

– przeciętny magister zarabia więcej niż licencjat lub inżynier na analogicznym stanowisku.

Dodatkowo, według raportu GUS za rok 2022, większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 23,8% i 27,1% w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2022 r.).

Istnieje szereg zawodów, wśród których wykształcenie wyższe jest wręcz wymagane, są także profesje, dla których istnieją wymogi formalne posiadania wykształcenia wyższego – to np. urzędnicy.

Decyzje dotyczące ścieżki edukacji są trudne, ale bardzo ważne, gdyż w dużym stopniu rzutują na przebieg całej drogi zawodowej. Biorąc to pod uwagę dodatkowe dwa lata studiów to stosunkowo niedługi okres, który może mocno zaprocentować w przyszłości.

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama