Fot. Youtube.com / WSIiZ Rzeszów

Dr Konrad Szocik z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedna ze 135 osób otrzymał stypendium Programu im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program im. Mieczysława Bekkera umożliwi dr Konradowi Szocikowi, adiunktowi w Katedrze Nauk Społecznych WSIiZ, roczny wyjazd naukowy do jednego z 26 krajów, w których są najlepsze uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze na świecie. 

Dr Konrad Szocik nie mógł uwierzyć, kiedy dowiedział się o przyznaniu stypendium na Uniwersytecie Yale w USA. – Stypendium na pobyt zagraniczny, to zazwyczaj trudne wyzwanie, a konkurencja jest ogromna – mówi dr Szocik. 

W obecnej edycji programu stypendia uzyskało 135 osób ze wszystkich dyscyplin w całej Polsce, na około 450 złożonych wniosków. 

Dr Konrad Szocik wyjedzie do USA we wrześniu br. Do września 2022 r. będzie rozwijał współpracę z zagranicznymi naukowcami i realizował projekt „Genetyka, etyka i kolonizacja kosmosu. Zagadnienia bioetyczne w przyszłych załogowych misjach kosmicznych”.

– Jest to temat łączący filozofię, bioetykę i badania nad przyszłością – wyjaśnia dr Szocik. 

Zamierza on opublikować szereg artykułów związanych z bioetyką misji kosmicznych i modyfikowaniem genetycznym, ale planuje także zgłębiać nowe tematy z zakresu bioetyki, technologii i przyszłości ludzkości.

– Spodziewam się, że staż naukowy na Yale umożliwi mi jeszcze większy progres w mojej „produkcji” publikacyjnej i zamieszczenie artykułów w tych czasopismach, które jak na razie pozostają poza moim zasięgiem – mówi dr Konrad Szocik.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama