Zdjęcie: budynek Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Reklama

Jak pokazują wyniki badań naukowych, współczesny rynek pracy oprócz wysoko wykwalifikowanych inżynierów potrzebuje dobrze wykształconych humanistów – ludzi oczytanych, kreatywnych, elastycznie dopasowujących się do wymogów pracodawcy. Odpowiedzią na ten trend jest oferta studiów proponowana przez Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wyróżnikiem Kolegium Nauk Humanistycznych UR na podkarpackim rynku edukacyjnym jest najwyższa w naszym regionie i jedna z najwyższych w Polsce ocena jednostek naukowych wchodzących w skład Kolegium, ale także pozytywne oceny kierunków studiów wydawane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz analizy karier zawodowych absolwentów, którzy rozwijają swoją karierę zarówno w regionie jak i poza nim – mówi prof. dr hab. Paweł Grata, Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych UR.

Potwierdzeniem słów prorektora są otrzymane wysokie kategorie dla wszystkich dyscyplin naukowych, w których są prowadzone badania naukowe, w tym najwyższa kategoria naukowa na Podkarpaciu A+, którą otrzymała dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kategorie A otrzymały dyscypliny: archeologia, filozofia i historia, a B+ językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz sztuki muzyczne.

Dzięki uzyskanym kategoriom naukowym we wszystkich dyscyplinach naukowych Kolegium Nauk Humanistycznych istnieje możliwość doktoryzowania się oraz przeprowadzania procedur habilitacyjnych. Z punktu widzenia studenta, to istotne – bo będzie uczył się od uznanych mistrzów w swoich specjalnościach – kontynuuje prof. Paweł Grata.

W ofercie rekrutacyjnej Kolegium Nauk Humanistycznych UR dla kandydatów przewidziano miejsca na 17 prowadzonych w poprzednich latach kierunkach studiów: archeologia, filozofia, komunikacja międzykulturowa, historia, kulturoznawstwo, turystyka historyczna i kulturowa, filologia polska, filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska,  lingwistyka stosowana, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, sztuki wizualne, grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka rozrywkowa.

Planowane jest też uruchomienie dwóch nowych kierunków: nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski oraz malarstwo.

W ofercie edukacyjnej naszego Kolegium są kierunki cieszące się sporą popularnością, takie jak np. filologia angielska czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz takie, których niezbędnym elementem jest kształcenie w niewielkich grupach, np. archeologia. Jestem przekonana, że z naszej oferty edukacyjnej wybrać coś dla siebie może każdy młody człowiek pragnący połączyć swoje zainteresowania z rzetelnym przygotowaniem fundamentów do odniesienia sukcesu na rynku pracy – zauważa dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych.

– Wychodzimy z perspektywy humanistycznej, w której każdy student posiada ogromny potencjał, niekiedy zupełnie nieodkryty, a naszą rolą jest ten potencjał odnaleźć, wzbogacić i rozwinąć tak, aby w przyszłości nasz absolwent był nie tylko zadowolony z jakości otrzymanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale także mógł nimi służyć społeczności lokalnej – dodaje dr hab. Agnieszka Myszka.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Absolwenci kierunków prowadzonych w Kolegium Nauk Humanistycznych, nastawionych na wysoki poziom rozwoju umiejętności kreatywnych oraz odpowiedni dobór przedmiotów praktycznych – co pokazują raporty z systemu ELA, który monitoruje sytuację zawodową absolwentów uczelni w Polsce oraz komunikaty Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy – świetnie odnajdują się na współczesnym rynku pracy – są cenieni zwłaszcza za otwartość, kreatywność, duży profesjonalizm i odpowiedzialność.

Współczesny młody człowiek, jak podają analizy PKPP Lewiatan, podczas swojej kariery zawodowej statystycznie zmieni miejsce pracy siedem razy, podczas gdy w przeszłości duża część społeczeństwa pracowała przez cały okres kariery w jednym lub dwóch miejscach pracy.

Dzięki obecnym w programach naszych studiów zajęciom kształcącym umiejętności miękkie oraz stymulującym zmysł przedsiębiorczości – przygotowujemy studentów do skutecznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy, a także do zakładania i rozwijania własnych przedsiębiorstw – zauważa prof. dr hab. Paweł Grata.

 

W czasie wolnym od zajęć studenci mogą rozwijać swoje pasje zarówno w kołach naukowych jak i organizacjach studenckich, takich jak Samorząd Studentów UR, Radio Feniks.fm, Studentura.tv, Nowy Akapit, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy i wiele innych. Studenci uczestniczą również w wydarzeniach naukowych organizowanych w ramach działalności Kolegium oraz publikują w wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego czasopismach.

Najlepsi studenci mogą starać się o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, sztuce lub sporcie, przyznawane na okres każdego roku. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Najzdolniejsi studenci naszego Kolegium rokrocznie uzyskują Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia studenckie.

Studenci kierunków prowadzonych przez Kolegium Nauk Humanistycznych mają możliwość w trakcie studiów wyjechać w ramach programu Erasmus+ do jednej z 23 uczelni,
z którą Kolegium posiada porozumienie o wymianie studenckiej. Wyjazd ten polega na tym, że student realizuje program nauczania w trakcie jednego semestru lub jednego roku na jednej z uczelni zagranicznej, a po powrocie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Dzięki temu doświadczeniu student poznaje inne kultury, rozwija umiejętności językowe i ma możliwość nawiązania kontaktów z rówieśnikami z krajów UE.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki

 

Reklama