Zdjęcie: Sebastian Fiedorek / Rzeszów News

Prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytet Rzeszowskiego, zakomunikował, jak będzie wyglądała nauka na uczelni od 4 maja.

Od 4 maja kształcenie na UR będzie odbywało się w formie zdalnej. Wyłączono z tego zajęcia, których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie, w szczególności zajęć praktycznych oraz pracowni dyplomowych na ostatnim semestrze studiów. Lista kierunków studiów w formie kontaktu bezpośredniego na końcu tekstu. 

Na uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego, od 4 maja dziekan kolegium może się zgodzić na prowadzenie w siedzibie uczelni zajęć na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich niezależnie od kierunku studiów, w szczególności seminariów dyplomowych.

– O ile istnieje możliwość zachowania reżimu sanitarnego – zaznacza prof. Sylwester Czopek. 

Zajęcia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia od 4 maja będą zdalne. Wyłączono z tego zajęcia „których efekty uczenia się nie mogą być w pełni zrealizowane w takiej formie”. Praktyki zawodowe mogą się odbywać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Biblioteka UR od 4 maja będzie czynna z zachowaniem reżimu sanitarnego, o ile nie zmienią przepisy lub wytyczne rządu lub GIS. Dostęp do zbiorów bibliotecznych (w formie skanów) jest również możliwy poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza online umieszczonego na stronie BUR.

W siedzibie UR mogą być prowadzone badania naukowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Od 4 maja praca administracji UR będzie w siedzibie uczelni. Kierownicy poszczególnych jednostek mają obowiązek organizować pracę podległych działów w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć bezpośrednie kontakty pracowników. Ci mają także wykorzystywać zaległe urlopy. 

– Ich obecność w siedzibie UR nie jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – twierdzi rektor Czopek.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Kierunki studiów w formie kontaktu bezpośredniego:

Lp. Kierunek
1.        Agroleśnictwo
2.       Archeologia
3.        Biologia
4.       Biotechnologia
5.        Dietetyka
6.       Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
7.        Elektroradiologia
8.       Fizjoterapia
9.       Fizyka
10.    Grafika
11.    Instrumentalistyka
12.    Inżynieria materiałowa
13.    Jazz i muzyka rozrywkowa
14.    Kierunek lekarski
15.    Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
16.    Mechatronika
17.     Ochrona środowiska
18.    Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
19.    Pielęgniarstwo
20.   Położnictwo
21.    Ratownictwo medyczne
22.   Rolnictwo
23.    Systemy diagnostyczne w medycynie
24.   Sztuki wizualne
25.    Technologia żywności i żywienie człowieka
26. Turystyka i rekreacja
27.   Wychowanie fizyczne
28.    Zdrowie publiczne
NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama