Zdjęcie: materiały organizatorów

„Konsekwencje wojny w Ukrainie dla konstytucjonalizmu europejskiego” – to temat kolejnej polsko-ukraińskiej konferencji naukowej organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Dyskusja w najbliższy poniedziałek, 6 marca.

Pierwsza dyskusja, 1 grudnia 2022 r., dotyczyła „Konstytucyjnych uwarunkowań reakcji na zbrojną napaść Rosji na Ukrainę”. Seminaria finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jeden z elementów projektu wspierania przez WSPiA obywateli Ukrainy i zaangażowanie wykładowców z Ukrainy w proces dydaktyczny.  

Wydarzenie organizowane jest przez WSPiA oraz Ukraińskie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa. W dyskusji uczestniczą polscy i ukraińscy konstytucjonaliści, politolodzy, specjaliści prawa międzynarodowego i niezależni eksperci.

Tematem najbliższego spotkania naukowców będą „Konsekwencje wojny w Ukrainie dla konstytucjonalizmu europejskiego”. Będzie można m.in. dowiedzieć się, jak powinna wyglądać nowa Konstytucja Ukrainy po zakończeniu wojny oraz jakie będą konstytucyjne konsekwencje przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Uczestnicy seminarium zwrócą uwagę na potrzebę zmian w konstytucjach innych państw w kontekście doświadczeń z okresu agresji Rosji na Ukrainę i problemy dalszej integracji europejskiej w kontekście doświadczeń z okresu wojny. W programie seminarium przewidziano także dyskusję uczestników o wojnie na Ukrainie.  

Udział w dyskusji potwierdziło wielu wybitnych naukowców z Polski i Ukrainy m.in. z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Gdańskiego oraz WSPiA.

Stronę ukraińską reprezentować będą m.in. sędziowie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, członkowie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz naukowcy z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.  

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Udział w seminarium potwierdzili: prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA, prof. Andrzej Bisztyga z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Izabela Gawłowicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego, prof. Artur Olechno z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Krzysztof Skotnicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Andrzej Szmyt z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. WSPiA reprezentować będą prof. Krzysztof Eckhardt, kierownik katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków międzynarodowych, oraz wykładowcy uczelni: dr Grzegorz Krzeszowski i dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska.

Stronę ukraińską w dyskusji reprezentować będą m.in. prof. Petro Stetsyuk, wykładowca WSPiA, konsultant naukowy ds. prawnych Centrum im. Razumkowa, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku; prof. Wołodymyr Szapował członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy 2007-2013, współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Klub Konstytucjonalistów, prof. Pawło Gural, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, prof. Petro Paciurkiwski z Katedry Prawa Publicznego, dziekan Wydziału Prawa w latach 1991-2021 Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.  

W seminarium uczestniczyć będą także prof. Wiktor Szyszkin, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, pierwszy Prokurator Generalny Ukrainy, deputowany ludowy Ukrainy I, II i III kadencji, prof. Mykoła Kozjubra z Katedry Teorii Prawa i Prawa Publicznego Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy wstanie spoczynku, członek Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy oraz prof. Jurij Kluczkowski z Katedry Prawoznawstwa i Prawa Publicznego Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, były deputowany Ukrainy, główny twórca projektu Kodeksu Wyborczego Ukrainy.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 6 marca, o godz. 10:00. Dyskusja w formie zdalnej przeprowadzona zostanie na platformie ZOOM, będzie również transmitowana na stronie internetowej Centrum Razumkowa – razumkov.org.ua oraz na YouTube. Link do konferencji on-line znajdziecie na stronie www.wspia.eu.  

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama