Zdjęcie: materiały WSPiA

W wieku 92 lat zmarł prof. zw. dr hab. Wiesław Skrzydło, wybitny konstytucjonalista, twórca filii UMCS w Rzeszowie. 

Prof. Wiesław Skrzydło zmarł w niedzielę, 11 kwietnia. Przez blisko 60 lat aktywności naukowo-dydaktycznej dzielił swoje życie pomiędzy Lublinem a Rzeszowem. W 1959 roku tuż po obronie rozprawy doktorskiej był jednym z pięciu wykładowców, którzy zakładali w Rzeszowie punkt konsultacyjny UMCS prowadzący studia administracyjne.

10 lat później, jako prorektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, tworzył filię UMCS w Rzeszowie. – To był bardzo ważny moment dla środowiska naukowego Rzeszowa – wspomina zmarłego wykładowcę prof. Jerzy Posłuszny, rektor rzeszowskiej WSPiA.

Od tego momentu, przy aktywnym udziale prof. Wiesława Skrzydły, zaczęły się kształtować w Rzeszowie tradycje uniwersyteckie. Wiele lat później okazały się one bardzo przydatne w procesie powstawania Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki staraniom prof. Skrzydły, jako rektora UMCS, filia w Rzeszowie uzyskała zgodę na prowadzenie studiów prawniczych.

– Wówczas Rzeszów dołączył do zaledwie kilku miast w Polsce kształcących prawników – przypomina prof. Jerzy Posłuszny.  

W późniejszych latach prof. Wiesław Skrzydło nadal wspierał rzeszowski ośrodek akademicki m.in. włączając się w rozwój WSPiA. Był wychowawcą kilku pokoleń prawników i administratywistów, w tym także kadry naukowej WSPiA. Wypromował m.in. dwóch doktorów habilitowanych i kilku doktorów zatrudnionych w uczelni oraz kilkuset magistrów.

Prof. Posłuszny, wspominając prof. Skrzydło, podkreśla, że bardzo chętnie pracował on również z młodzieżą szkolną, był pierwszym przewodniczącego Komisji Centralnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Prof. Wiesław Skrzydło był jednym z inicjatorów i współprzewodniczącym – prowadzonego przez WSPiA – Polsko–Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, zrzeszającego najwybitniejszych polskich i ukraińskich profesorów prawa konstytucyjnego.

W 2009 r. prof. Skrzydło świętował w WSPiA jubileusz 50-lecia pracy dla naszego regionu oraz 80. rocznicę urodzin. W księdze pamiątkowej znalazły się w publikacje zarówno wychowanków prof. Skrzydły, jak i najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów.

Kilka lat później w 2017 r. w WSPiA odbyła się uroczystości odnowienie doktoratu honoris causa przyznanego prof. Wiesławowi Skrzydle przez Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Wykładowca otrzymał wiele wyróżnień i medali. Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Vasyl Pavlyuk wręczył prof. Skrzydle odznaczenie Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy.

Prof. Wiesław Skrzydło, autor ponad 250 książek, monografii, podręczników i artykułów, otrzymał także, jako jeden z niewielu Polaków, Medal Prezesa Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama