Zdjęcie: Materiały WSPiA

Rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy, warsztaty, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia oraz szkolenia dla studentów i pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – to tylko część zadań, które uczelnia zrealizuje dzięki blisko 8 mln zł, jakie otrzymała z unijnego programu Power. 

WSPiA przeznaczy pieniądze na zrealizowanie 11 zadań, których celem jest lepsze przygotowanie studentów, gdy będą wchodzili na rynek pracy. Realizacja projektu potrwa cztery lata – do 2021 roku.  

„Nowy wymiar studiowania w WSPiA” to jeden ze 100 projektów, który otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 8 mln zł. Podobne pieniądze otrzymały uniwersytety kształcące większą liczbę studentów, niż WSPiA. 

– Nowy projekt pozwoli nam na rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy, czyli systemu EDR-SBS. Unijne dofinansowanie pozwoli nam na przygotowanie nowoczesnej „Sali tortur”, w której studenci zdają egzaminy w ramach systemu „SBS”. Przygotujemy także najnowocześniejsze rozwiązania pozwalające weryfikować wiedzę i kompetencje studentów – mówi prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA. 

– Nowe funkcjonalności zyska także Edukator, w którym studenci mają do dyspozycji materiały do nauki danego przedmiotu. Zbudujemy także nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną do prowadzenia e-wykładów oraz zakupimy najnowsze oprogramowanie do zarządzania biblioteką uczelnianą – dodaje rektor Posłuszny. 

W najbliższym czasie uczelnia ma wprowadzić przede wszystkim jak najwięcej praktyki na studiach I i II stopnia na kierunkach „administracja / zarządzanie” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”. W programach pojawi się jeszcze więcej konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, pracowni praktycznych i zajęć w ramach Klinik: Przedsiębiorczości, Administracji i Bezpieczeństwa prowadzonych przez doświadczonych praktyków.

– Dodatkowo studenci w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED będą mogli uczestniczyć w warsztatach z E-administracji, Rachunkowości, finansów i systemu podatkowego oraz Cyberbezpieczeństwa – zapowiada prof. Jerzy Posłuszny. 

Ale to nie wszystko. Uczelnia będzie mogła kupić dodatkowo nowoczesne pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki poszczególnych przedmiotów. Oprócz gier edukacyjnych z zakresu administracji, zarządzania i biznesu, studenci będą mogli korzystać z interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie zagrożeń w sieci.

Pojawią się gry decyzyjne dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych. – Na projekcie skorzystają także pracownicy administracji, którzy uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach – dodaje Teresa Kubas-Hul, pełnomocnik rektora WSPiA ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

„Nowy wymiar studiowania w WSPiA” to jeden z 17 realizowanych przez WSPiA projektów unijnych. Są one zarówno dla studentów, jak i wykładowców, pracowników administracji oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekty obejmują nie tylko podnoszenie kompetencji, ale także płatne staże dla studentów oraz rozwój infrastruktury WSPiA. Do 2022 r. uczelnia otrzyma na ten cel ponad 22 mln zł.

redakcja@rzeszow-news.pl 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama