Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Miejscy urbaniści będą czekać na uwagi do opracowanej już „zielonej konstytucji” dla Rzeszowa. Będą dyżury, zaplanowano także konsultacje w Urban Lab.

Jak w piątek poinformował Urząd Miasta Rzeszowa, 27 maja zostanie wyłożony do publicznych konsultacji projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. To tzw. zielona konstytucja. Jej opracowanie i uchwalenie obiecywał w ubiegłorocznej kampanii na prezydenta Konrad Fijołek. 

– Czas przesunąć działania samorządu z infrastruktury na człowieka, tak aby w stolicy Podkarpacia żyło się lepiej. Edukacja, kultura i ekologia to moje priorytety – mówił w kampanii Konrad Fijołek. Gdy wygrał czerwcowe wybory, w październiku przeprowadzono konsultacje społeczne o miejskiej przestrzeni, która była głównym tematem kampanii.

– Do dyskusji wyjdziemy z hasłem: 35 proc. terenów miejskich na zieleń. Pozostałe na przemysł, usługi i budownictwo. Chcemy podzielić Rzeszów na sektory, dla zabudowy niższej i wyższej – zapowiadał przed konsultacjami z mieszkańcami prezydent Fijołek. 

„Zielona konstytucja” ma być punktem wyjścia do planów przestrzennych dla kolejnych części Rzeszowa. Nowe studium ma zastąpić dokument z 2000 roku. Stare jest już nieaktualne i obejmuje swoimi zapisami zaledwie połowę powierzchni miasta. Jak podkreślają planiści, Rzeszów w tym czasie zwiększył ją z 53,69 km kw. do 128,5 km kw.

Harmonijny rozwój 

Konrad Fijołek polecił swoim podwładnym, by w nowym studium było mnóstwo terenów na zieleń i rekreację, głównie w dolinie Wisłoka. To ma być miejsce na wypoczynek. – We współpracy z architektem miasta oraz planistami chcemy zaplanować dalszy rozwój miasta w sposób harmonijny – zapowiada prezydent Rzeszowa. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Jak podają służby prezydenta, prace zmierzające do uchwalenia nowego studium są już na ukończeniu. Projekt dokumentu jest gotowy, a 27 maja ma być znany wszystkim. Od tej pory będzie on konsultowany z mieszkańcami, do 30 czerwca w dni robocze między godz. 10:00 a 18:00 podczas dyżurów w Urban Lab przy ul. 3 Maja z miejskimi planistami. 

Mieszkańcy Rzeszowa będą mogli zgłaszać uwag do studium do 21 lipca. Barbara Pujdak, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, mówi, że wszystkie wnioski trafią do prezydenta.

– Studium jest dokumentem strategicznym, kierunkowym, zawiera zapisy i wytyczne dla całego miasta. Mówimy jednak o kierunkach rozwoju, a nie szczegółach. Na jego podstawie będzie można następnie przygotowywać i uchwalać miejscowe plany zagospodarowania, które będą już bardziej szczegółowe – tłumaczy Barbara Pujdak. 

Po konsultacjach nowe studium trafi pod obrady Rady Miasta Rzeszowa. Radni będą musieli je uchwalić. Urzędnicy liczą, że projekt „zielonej konstytucji” przekażą radnym jesienią br.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama