Zdjęcie: Pixabay

Rzeszów znalazł się na liście czterech polskich miast, w których eksperci Komisji Europejskiej prezentują swój najnowszy raport na temat polskiej gospodarki pt. „Sprawozdanie krajowe – Polska 2019”. Spotkanie w Rzeszowie 27 marca. 

Oprócz Rzeszowa na tej liście są jeszcze Warszawa, Katowice i Wrocław. Komisja Europejska inicjuje dyskusję na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego w ramach tzw. semestru europejskiego.

– To procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”. Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE – informuje Ewa Nowak-Koprowicz, koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy WSIiZ w Rzeszowie.

Przedstawiono już wstępne pomysły na temat tego, w jaki sposób fundusze UE, szczególnie te związane z polityką spójności, mogą pomóc w osiągnięciu priorytetów inwestycyjnych w okresie budżetowym 2021-2027. Teraz Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2027 – ponad 72 mld euro. Priorytetem jest rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje.

Aby przybliżyć mieszkańcom Podkarpacia kwestie związane z raportem, PIEED – Rzeszów zaprasza na spotkanie „Gospodarczy sukces Polski – wyzwania na przyszłość”. Dyskusja wokół raportu Komisji Europejskiej” odbędzie się 27 marca br. o godz. 10:00 w Klubie Akademickim IQ WSIiZ w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.

W spotkaniu wezmą udział eksperci KE: Michael Stierle, zastępca szefa Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Ekonomicznych i Finansowych (DG ECFIN); Rafał Wielądek, ekonomista, DG ECFIN; Wojciech Paczyński, ekonomista, DG ECFIN; Bartłomiej Wiczewski, ekonomista, DG ECFIN. Spotkanie obejmie prezentację raportu, a następnie sesję pytań i odpowiedzi.

– Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych polityką gospodarczą oraz polityką spójności po 2021 roku, zwłaszcza przedstawicieli regionów, przedsiębiorców, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich  – zachęca Ewa Nowak-Koprowicz.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl. Dodatkowe informacje można też uzyskać dzwoniąc na numer: 17 866 11 02.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama