Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty poszukiwania pracy, przedsiębiorczości, szkolenia językowe – na to mogą liczyć cudzoziemcy, którzy wezmą udział w projekcie „Razem Możemy Więcej”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację projektu otrzymał blisko 850 tys. zł z Funduszu Pracy. Umowę WUP podpisał z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Podkarpacia.

– Co najmniej połowę uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z wojną na terenie tego kraju i są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – mówi Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie.

Projekt „Razem Możemy Więcej” będzie realizowany w 2022 i 2023 roku. Weźmie w nim udział 80 cudzoziemców. Będą oni mogli skorzystać z pomocy doradców zawodowych, wsparcia psychologicznego, warsztatów poszukiwania pracy oraz przedsiębiorczości.

Do tego dojdą szkolenia językowe, pomoc w znalezieniu, kwalifikowaniu i finansowaniu szkoleń, wsparcie w załatwianiu formalności związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. Na spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem będzie tłumacz. 

WUP przewiduje, że rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się we wrześniu br.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 17 85 09 241, 17 74 32 853. Informacje o projekcie są także na stronie: www.wuprzeszow.praca.gov.pl.

W WUP w Rzeszowie trwają również prace nad utworzeniem Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców. Wsparcie znajdą w nim obywatele Ukrainy, którzy od momentu rosyjskiego ataku na ich ojczyznę mieszkają na terenie Podkarpacia.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama