Reklama

10 grudnia rozpoczęła się rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w podrzeszowskim Dynowie. Powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc dla pacjentów wymagających specjalistycznej opieki długoterminowej.

 

Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz pieniędzy powiatu. To projekt „Poprawa usług zdrowotnych poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dynowie”. Wartość prac to 12 192 098,80 zł. Powiat rzeszowski wyda 3 mln zł. Oprócz tego – z funduszy ZOZ nr 2 w Rzeszowie – 380 tys. zł pochłonie wyposażenie.

Prace przy rozbudowie potrwają do końca 2022 r. Budowany obiekt, 50-łóżkowy pawilon, będzie miał 1775,30 m kw. Obecnie w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie powiatu rzeszowskiego jest ponad 300 łóżek, wszystkie są zajęte. Po rozbudowie placówki w Dynowie, zwiększy się liczba miejsc dla starszych, schorowanych osób, których przybywa.

– Dzięki inwestycji zwiększy się komfort leczenia i opieki nad chorymi – twierdzi Aleksander Panek, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie, pod który podlega Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie.

To już kolejna inwestycja, związana z placówką w Dynowie, prowadzona przez powiat rzeszowski. W latach 2000-2001 budynek tutejszej przychodni rejonowej zaadaptowano do potrzeb zakładu opieki długoterminowej. Inwestycja pochłonęła 1,5 mln zł.

Zdjęcie z wmurowania kamienia węgielnego – ZOL Dynów

– Ochrona zdrowia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań samorządu powiatowego. Na tym nie można oszczędzać. Dynowska inwestycja jest jedną z wielu w tym zakresie, które zrealizowaliśmy zarówno ze środków własnych, jak i funduszy zewnętrznych – mówi Józef Jodłowski, starosta rzeszowski. 

Powiat rozbudował też m.in. Centrum Diagnostyczne Przychodni Specjalistycznej ZOZ nr 2 w Rzeszowie, wyremontował przychodnię w Błażowej i Hyżnem (gdzie też stworzono ZOL), stale rozwija się SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie, w którym jest hospicjum – I jeden z nielicznych w Polsce oddział dla osób cierpiących na Alzheimera – podkreśla starosta.

Reklama