Zdjęcie: materiały prasowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Marek Stanisz stanął na czele Kolegium Elektorów, które wybierze nowego rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wybór nowego rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego jest konieczny. Obecnemu, prof. dr. hab. Sylwestrowi Czopkowi, kończy się druga kadencja. Dłużej rektorem, którym jest od 1 września 2015 roku, nie może być. 

W piątek (15 marca) Joanna Wilk z biura prasowego UR poinformowała, że uczelnia rozpoczęła procedurę wyborczą nowego rektora uniwersytetu. 14 marca, na posiedzeniu Kolegium Elektorów wybrano przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Marek Stanisz.

– W dniach 18-20 marca br. elektorzy będą zgłaszać kandydatów na stanowisko rektora. Proces ten odbywa się poprzez pisemne zgłoszenie kandydata do specjalnie przygotowanej urny wyborczej – wyjaśnia Wilk. 

Każdy z elektorów może rekomendować Radzie Uniwersytetu Rzeszowskiego jedną osobę na kandydata na rektora. Po zakończeniu etapu zgłaszania kandydatów, Rada UR zweryfikuje, czy kandydaci spełniają wszystkie wymogi formalne.

Następnie lista osób wskazanych zostanie przekazana na posiedzenie Senatu UR, który zaopiniuje kandydatów, od 5 do 10 kwietnia Rada UR przedstawi Kolegium Elektorów końcową listę kandydatów. Planowane są spotkania z kandydatami.

Advertisement

Termin spotkań zostanie ogłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Kolegium Elektorów. – To istotny element, który pozwoli społeczności akademickiej lepiej poznać kandydatów oraz ich wizję rozwoju naszej uczelni – twierdzi Joanna Wilk.

Każdy z uczestników spotkania będzie miał możliwość zadania pytania kandydatom. Pytania mogą być zadawane w formie ustnej, jak i pisemnej. Treść pytań zostanie przedstawiona przez sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Finalny etap wyborów rektora UR planowany jest na 16 kwietnia. To wtedy odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów UR, mające na celu wybór nowego rektora. 

Dotychczas start w wyborach na rektora UR publicznie ogłosili prof. dr hab. Paweł Grata, obecny prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych, oraz prof. dr hab. n. med. Adam Reich, obecny dyrektor Instytutu Nauk Medycznych w Kolegium Nauk Medycznych. 

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama