Zdjęcie: Edoktorzy.pl

232 800 zł – taką kwotę przeznaczono na program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Weźmie w nim udział minimum 150 mieszkańców Rzeszowa.

Konkurs ofert na realizację tego programu polityki zdrowotnej ogłosił prezydent Rzeszowa 19 lutego. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania polipów gruczolakowatych oraz nowotworów jelita grubego. Ta choroba w początkowej fazie nie daje żadnych objawów i najczęściej jest wykrywana podczas badań przesiewowych.

To ważny program, bo rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Liczba leczonych mieszkańców Rzeszowa z rozpoznaniem tego nowotworu w 2021 wyniosła 353 osób, w 2022 – 343, a w 2023 – 339.

Program jest przeznaczony dla osób zameldowanych lub zamieszkałych w Rzeszowie. Ich kwalifikacja odbywać się będzie się poprzez wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych w populacji w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego lub w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym.

– Staramy się jak najwięcej pieniędzy przeznaczać na badania profilaktyczne. Wczesne wykrycie choroby daję szanse na jej wyleczenie – podkreśla prezydent Konrad Fijołek.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025” mogą realizować podmioty wykonujące działalność leczniczą – odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadające odpowiednie wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Realizacja zadania planowana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2024 r. lub do dnia wyczerpania limitu badań. Ofertę można złożyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej do 5 marca 2024 r. do godziny 15:30.

Oferty papierowe należy składać: w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12 (punkt kancelaryjny), w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej UM Rzeszowa (ul. 3 Maja 13), korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów (obowiązuje data wpływu).

Złożenie oferty jest możliwe również w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentami do pobrania są na stronie bip.erzeszow.pl. 

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama