Zdjęcie: Materiały prasowe

We wtorek (1 czerwca) wystartowała rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Są nowości. 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz wybiera kierunek studiów.

– Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych – poinformował Przemysław Pawlak. 

Kandydat może wybrać jeden z czterech kierunków studiów. W WSPiA można studiować: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia).

WSPiA proponuje kandydatom na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę „administracja // zarządzanie”. Nie trzeba wybierać kierunku studiów w momencie składania podania.

– Przez pierwszy rok wspólnych zajęć uczelnia przygotuje do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” kandydat podejmuje dopiero pod koniec I roku – wyjaśnia Pawlak. 

Na każdym z kierunków kandydat może wybrać odpowiednią dla siebie specjalność. W tym roku WSPiA ma 7 nowych propozycji. Na „administracji” nowością jest specjalność „Ochrona informacji”.

Na „bezpieczeństwie wewnętrznym” jest 5 nowości: „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi”, „Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne”, „Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe” oraz „Menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe”. 

Na „zarządzaniu” nowością jest „Zarządzanie Eventowe”. Na „prawie” w programie studiów pojawią się nowe specjalistyczne zajęcia „Studium edukacyjne, czyli bezpłatny kurs na aplikacje prawnicze”. 

Rekrutację podzielono na dwie tury. Terminy zaplanowane tak, aby zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów I stopnia mogli spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty.  

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 4 sierpnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia i trwa do 25 września. Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września br.   

W jaki sposób student zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów? Przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów.

– Po pierwsze – za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach – twierdzi Przemysław Pawlak.

Uczelnia ogranicza liczbę wykładów na rzecz bardziej praktycznych zajęć. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych.

– Student uczestniczy m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązywaniu kazusów i casestudy – wyjaśniają przedstawiciele WSPiA. 

Nowością są „Kliniki Dydaktyczne”. Można uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni i wirtualnego biura oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym.  

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu: 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.  

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama