Reklama

Kolejna pula 25 mln zł z unijnych funduszy trafi do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek przeznaczonych na cele rozwojowe.

Zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) w Rzeszowie przyjmuje wnioski od przedsiębiorców na wypłaty pożyczek unijnych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dla kogo i na co

Pożyczki unijne – do 600 tys. zł – mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą po nie sięgnąć firmy, które potrzebują kapitału do dalszego rozwoju, w tym na zakup środków trwałych m.in. maszyn i urządzeń,  samochodów dostawczych, busów, sprzętu specjalistycznego, nieruchomości zabudowanych lub oprogramowania IT. Pieniądze z pożyczek można także przeznaczyć na środki obrotowe (zakup materiałów lub towarów) związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub inwestycje, które zwiększą skalę ich działalności np. otwarcie nowej lokalizacji firmy.

Nawet 1,2 mln zł dla jednego przedsiębiorcy

Nowością w tym instrumencie jest znacznie wyższa maksymalna kwota pożyczek, wynosząca do 600 tys. zł przy zakupie nowych środków trwałych, z okresem spłaty do 7 lat. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dwóch pożyczek, dzięki temu może uzyskać nawet 1,2 mln zł. W przypadku używanych maszyn kwota pożyczki wynosi  do 300 tys. zł, ze spłatą do 5 lat.

 

To bardzo atrakcyjna forma finansowania przedsiębiorstw z naszego regionu. Zdajemy sobie sprawę, że częstą barierą w rozwoju firm jest brak wystarczającego kapitału na inwestycje, dlatego nowa pula środków doskonale wypełni lukę na rynku w zakresie finansowania inwestycji w naszym województwie w segmencie MŚP.powiedział Marek Nowak Dyrektor Regionalny LFR w Rzeszowie.

Preferencyjne zasady: tylko 1,85% i 0 zł prowizji

Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki unijne na preferencyjnych zasadach, z oprocentowaniem stałym 1,85% w skali roku, które jest znacznie niższe od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty w prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Ogromny potencjał w sektorze MŚP

Firmy z sektora MŚP stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw działających w województwie podkarpackim i mają ogromny wpływ na rozwój gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy i podstawy do rozwoju naszego regionu. Dlatego dostęp do preferencyjnego finansowania inwestycji  ze środków funduszy europejskich jest ważnym elementem wsparcia rozwoju segmentu MŚP na Podkarpaciu – mówi Marek Nowak z Funduszu Pożyczkowego w Rzeszowie.

Kto udziela pożyczek

Udzielaniem pożyczek w Rzeszowie zajmuje się Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, wyłoniony przez BGK w postępowaniu przetargowym, który działa na rynku od 2001 roku i swoim zasięgiem obejmuje obszar województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Pracownicy LFR bezpłatnie pomagają przedsiębiorcom wypełnić wniosek o uzyskanie pożyczki, który jest rozpatrywany indywidualnie uwzględniając specyfikę branży w której działa wnioskodawca, kondycję finansową firmy i przyjęte zabezpieczenie, stanowiące gwarancję spłaty zobowiązań.

Nadal przyjmowane są wnioski z poprzedniej puli, ale środków jest coraz mniej, więc warto przyspieszyć decyzję o inwestycji, szczególnie przed końcem roku, kiedy dodatkową korzyścią jest możliwość jednorazowej amortyzacji środka trwałego i obniżenie dochodu do opodatkowania – podkreśla Marek Nowak z LFR w Rzeszowie.

Dotychczas z pożyczek unijnych skorzystało już niemal 100 przedsiębiorców na ponad 14 mln zł. Działa specjalny numer telefonu informacyjnego 17 853 59 17, pod którym zainteresowani mogą zasięgnąć informacji jak sprawnie złożyć wniosek i pozyskać niskooprocentowany kapitał na rozwój.

Szczegółowe informacje o pożyczkach unijnych znajdują się na naszych stronach internetowych: www.biznezpozyczka.eu oraz www.przedsiebiorczepodkarpackie.pl 

Reklama