Zdjęcie: Urszula Chrobak / Rzeszów News
Reklama

Dynamiczne i rozwijające się miasto, z dużym potencjałem naukowym i gospodarczym – taki obraz Rzeszowa wyłania się z badania przeprowadzonego przez naukowców i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Badanie wizerunku Rzeszowa trwało od 15 maja do 6 lipca br. Uniwersytet Rzeszowski o opinią na temat stolicy innowacji zapytał 1204 osoby. Badanie miało pokazać również, jak obecnie postrzegany jest Rzeszów w związku z trwającą wojną na Ukrainie. 

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

O opinię na temat miasta pytano zarówno jego mieszkańców, jak i osoby spoza regionu. Wyniki badań pokazują, że Rzeszów uchodzi za miasto dynamicznie się rozwijające, ma duży potencjał naukowy i gospodarczy. 

Ankietowani docenili Rzeszów za czystość i za ogólny poziom bezpieczeństwa. To takie kwestie, które w licznych rankingach od lat stawiają stolicę Podkarpaciu na podium. Wyniki badań Uniwersytetu Rzeszowskiego tylko to potwierdziły. 

Osoby spoza Rzeszowa pochlebnie wyrażają się na temat liczby wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz jakości dróg w mieście. 

Kluczową rolę w dalszym rozwoju Rzeszowa niezmiennie odgrywają studenci, inwestorzy i przedsiębiorcy. Stosunkowo niewielkie znaczenie, w opinii badanych, mają turyści, 

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Na dobry wizerunek Rzeszowa największy wpływ mają uczelnie (tak uważa 61,1 proc. badanych), lotnisko (56,8 proc.) oraz galerie i centra handlowe (38,3 proc.). Martwi słaba pozycja organizacji pozarządowych (7,9 proc.). 

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Co trzeci badany przewiduje, że przedsiębiorstwa oraz możliwości rozwojowe wynikające ze współpracy z zagranicą będą w przyszłości miały duży wpływ na wizerunek Rzeszowa. Dalej są fundusze europejskie oraz działalność organizacji biznesowych i gospodarczych.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Aż ponad połowa ankietowanych uważa, że symbolem Rzeszowa pozostaje pomnik Czynu Rewolucyjnego, co przeczy narracji przeciwników monumentu. Jest ich co prawda garstka, ale dość krzykliwa i awanturnicza, na którą dają się nabierać niektórzy politycy i duchowni.

Znakiem rozpoznawczym Rzeszowa są także: lotnisko (28,1 proc.), Galeria Rzeszów (15,4 proc.), okrągła kładka (14 proc.), Millenium Hall (9,5 proc.), studnia na Rynku (9 proc.), most tęczowy (8,6 proc.), ratusz (6,7 proc.), hala Podpromie (6,1 proc.).

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

O wizerunku Rzeszowa świadczą też osobowości. Liderem niezmiennie pozostaje nieżyjący już Tadeusz Ferenc, który miastem rządził przez ponad 18 lat. Dalej jest obecny prezydent Konrad Fijołek, Tadeusz Nalepa, Anja Rubik, Justyna Steczkowska i Tomasz Stańko. 

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!
Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Pozytywny wpływ na atrakcyjność Rzeszowa – zdaniem największej liczby respondentów – mają takie miejsca jak: lotnisko, Rynek, galerie handlowe, bulwary i tereny nad Wisłokiem, uczelnie, parki i zieleń miejska.

Respondenci docenili również walor pomnika Czynu Rewolucyjnego, fontanny multimedialnej, Rzeszowskich Piwnic, Zamku Lubomirskich, hala Podpromie.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Atrakcyjność Rzeszowa z kolei obniżają dworzec PKS, pomnik Czynu Rewolucyjnego, korki w mieście, zaniedbane osiedla i budynki, hala Targowa, mała ilość zieleni i miejsc do wypoczynku, osiedle Baranówka, stadiony Stali i Resovii, dworzec PKP i jego okolice.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Naukowcy i studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego zbadali również wpływ wojny na Ukrainie na postrzeganie Rzeszowa. Rzeszów stał się miastem bardziej rozpoznawalnym w Polsce i za granicą, bardziej znaczącym politycznie, bardziej otwartym na migrantów.

W nieco mniejszym stopniu, ale wzrósł potencjał rozwojowy miasta.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

Niewielkiej, pozytywnej zmieniła się też ocena atrakcyjności miasta w oczach inwestorów, turystów i mieszkańców. Nieznacznie częściej oceniano Rzeszów jako miasto mniej niż bardziej bezpieczne do życia w porównaniu do stanu sprzed napaści Rosji na Ukrainę.

Grafika: Uniwersytet Rzeszowski

– Rzeszów ma wiele atutów i potencjału rozwojowego, jednak istnieją również wyzwania do rozwiązania. Opinie mieszkańców i gości miasta stanowią cenne wskazówki dla władz lokalnych – podsumowują autorzy badań.

Przeprowadziło je Koło Naukowe Liderzy Biznesu, działające przy Instytucie Ekonomii i Finansów UR. Badanie nadzorował dr hab. Grzegorz Hajduka z Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości UR. Pracę ankieterów koordynowali: Ewa Święch oraz Hubert Leśniak.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama